หางาน

582 jobs found

582 jobs found

2 months ago

Tester / UXUI / Software Dev ทีมสนุกกก - [Ad]

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿55,000 M Intelligence Co., Ltd. - สาทร กรุงเทพมหานคร
#firebase#java#nodejs#react
19 hours ago

Solution Engineer - AWS - [Ad]

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿50,000 DailiTech - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
#aws#devops#infrastructure#linux
10 hours ago

Ruby on Rails Developer

Middle-Level, Full time

฿27,000-฿80,000 OKKAMI, Inc. - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#agile#git#jira#react#ruby-on-rails
10 hours ago

Software Tester - QA/Test Engineer

Entry-Level, Full time

฿27,000-฿45,000 OKKAMI, Inc. - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#agile#automatedtest#git#jira#qa
10 hours ago

Mobile Developer (React Native)

Entry-Level, Full time

฿27,000-฿55,000 OKKAMI, Inc. - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#agile#git#iot#jira#react-native
11 hours ago

DevOps

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿35,000 iApp Technology - ปทุมธานี
#apache#docker#jenkins#linux#nginx
11 hours ago

Systems Analysts

Middle-Level, Full time

฿25,000-฿50,000 iApp Technology - คลองหลวง ปทุมธานี
#programmer#sa#system-analyst
12 hours ago

JavaScript Fullstack Developer

Entry-Level, Full time

฿23,000-฿50,000 iApp Technology - ปทุมธานี
#angularjs#chatbot#javascript#nodejs#typescript
12 hours ago

Frontend Developer (React Native/ReactJs)

Entry-Level, Full time

฿22,000-฿50,000 Magic Box Asia Co., Ltd. - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#frontend#javascript#react-native#reactjs#redux
12 hours ago

User Interface Designer (UI Designer)

Entry-Level, Full time

฿18,000-฿23,000 Magic Box Asia Co., Ltd. - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#adobexd#figma#sketch#uxui#uxuidesigner
12 hours ago

Full Stack Developer (NodeJs / JavaScript)

Entry-Level, Full time

฿22,000-฿50,000 Magic Box Asia Co., Ltd. - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#css#html#javascript#linux#nodejs
12 hours ago

Business Analyst (BA)

Entry-Level, Full time

฿22,000-฿45,000 Magic Box Asia Co., Ltd. - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#adobexd#business-analyst#flow-chart#jira#wireframe
12 hours ago

Backend Developer (NodeJs/Golang)

Entry-Level, Full time

฿22,000-฿45,000 Magic Box Asia Co., Ltd. - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#backend#golang#linux#nodejs#unittest
15 hours ago

UI Designer (near BTS Onnut area)

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿60,000 Storylog (Fictionlog) - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#adobexd#sketch#ui#uiuxdesigner#ux
15 hours ago

Sr. UI Designer (near BTS Onnut area)

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿80,000 Storylog (Fictionlog) - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#adobexd#sketch#ui#ux#ux-ui