หางาน ตำแหน่งหรือบริษัท #vuejs

15 jobs found

15 jobs found

โลโก้บริษัท PeerPower

Team Lead (Laravel or Python) - [Ad]

Senior-Level, Full time

฿50,000-฿100,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#laravel#python#react#scrum#vuejs
โลโก้บริษัท Agoda Services Co., Ltd.

Full Stack Software Engineer

Senior-Level, Full time

฿1,024-฿1,048,576 - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#angularjs#c-sharp#dotnet#javascript#vuejs
โลโก้บริษัท ARINCARE

Full-Stack Developer

Senior-Level, Full time

฿65,000-฿80,000 - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#laravel#mysql#php#reactjs#vuejs
โลโก้บริษัท ViaBus

Full Stack Engineer (Web)

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿50,000 - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#javascript#php#vuejs#web-development
โลโก้บริษัท AIRPORTELs

Frontend Developer

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿50,000 - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
#frontend#php#vuejs
โลโก้บริษัท Punch Up World Co. Ltd.

Frontend Developer (Visualization)

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿32,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#d3#es6#react#tableau#vuejs
โลโก้บริษัท efinX Co., Ltd.

Frontend Developer

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿50,000 - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#css#html#javascript#nodejs#vuejs
โลโก้บริษัท botio

Front-end Engineer (Lead Developer)

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿55,000 - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#architectural-design#fronend#javascript#react#vuejs
โลโก้บริษัท botio

Full-stack Engineer

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿50,000 - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#golang#javascript#nodejs#react#vuejs
โลโก้บริษัท PeerPower

Web Developer (Laravel/VueJS)

Middle-Level, Full time

฿25,000-฿70,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#git#laravel#oop#vuejs
โลโก้บริษัท Boonmee Lab

Software Engineer

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿50,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#elastic-search#mongodb#nodejs#vuejs
โลโก้บริษัท MAQE

Front End Engineer

Middle-Level, Full time

฿35,000-฿90,000 - กรุงเทพมหานคร
#css#javascript#reactjs#seo#vuejs
โลโก้บริษัท Vertice International

Frontend Developer/Backend Developer

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿55,000 - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#java#javascript#spring-framework#springboot#vuejs
โลโก้บริษัท PeerPower

Team Lead (Laravel or Python)

Senior-Level, Full time

฿50,000-฿100,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#laravel#python#react#scrum#vuejs