หางาน ตำแหน่งหรือบริษัท #typescript

19 jobs found

19 jobs found

7 hours ago

Full-stack Engineer (Junior, Senior) - [Ad]

Middle-Level, Full time

฿35,000-฿120,000 CLEVERSE - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#golang#react#typescript#vuejs
a month ago

Frontend Developer (ReactJS)

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿40,000 BuddyReview - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#react#redux#restful#typescript#uxui
a month ago

Programmer

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿40,000 CRAZY FACTORY TRADING CO., LTD. - สัตหีบ ชลบุรี
#javascript#mysql#phalcon#php#typescript
a month ago

Programmer

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿80,000 CRAZY FACTORY TRADING CO., LTD. - สัตหีบ ชลบุรี
#html-css-js#mysql#php#phython#typescript
a month ago

Programmer

Senior-Level, Full time

฿80,000-฿130,000 CRAZY FACTORY TRADING CO., LTD. - สัตหีบ ชลบุรี
#html5#mysql#phalcon#php#typescript
11 days ago

Fullstack Typescript Developer

Middle-Level, Full time

฿50,000-฿100,000 Onework - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#graphql#postgresql#react#react-native#typescript
12 hours ago

JavaScript Fullstack Developer

Entry-Level, Full time

฿23,000-฿50,000 iApp Technology - ปทุมธานี
#angularjs#chatbot#javascript#nodejs#typescript
7 days ago

Sr. Backend Developer

Entry-Level, Full time

฿50,000-฿80,000 Sellsuki.Akita - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#nodejs#php#teamwork#timeline-management#typescript
6 days ago

Junior Software Developer 2 positions

Entry-Level, Full time

฿24,000-฿35,000 Digithun Worldwide Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร
#cloud#git#golang#react#typescript
5 days ago

Technical Team Lead

Senior-Level, Full time

฿40,000-฿80,000 WEDO - Digital Office SCG Cement–Building Materials Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร
#c-sharp#java#nodejs#typescript
4 days ago

**Urgent - Backend Developer (NodeJS)

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿40,000 BuddyReview - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#backend#docker#javascript#nodejs#typescript
3 days ago

Full Stack Developer

Middle-Level, Full time

฿25,000-฿40,000 Pi R Square - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#angularjs#css#nodejs#react#typescript
3 days ago

Full-Stack Developer (NodeJS)

Entry-Level, Full time

฿18,000-฿30,000 OneDee.ai - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
#fullstack#javascript#nodejs#typescript
3 days ago

Front-end Developer (VueJS)

Entry-Level, Full time

฿18,000-฿30,000 OneDee.ai - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
#fronend#javascript#typescript#vuejs