หางาน ตำแหน่งหรือบริษัท #typescript

20 jobs found

20 jobs found

an hour ago

Full-stack Engineer (Junior, Senior) - [Ad]

Middle-Level, Full time

฿35,000-฿120,000 CLEVERSE - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#golang#react#typescript#vuejs
19 days ago

Software Engineer (Web/React.js)

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿80,000 FOURGLE - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#html-css-js#nextjs#react#typescript#web-application
16 days ago

Frontend Developer

Entry-Level, Full time

฿50,000-฿120,000 LIGHTNET(THAILAND) COMPANY LIMITED - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#go#javascript#nodejs#typescript#vuejs
14 days ago

Technology Developer (1-Year Contract)

Entry-Level, Contract

฿40,000-฿80,000 WEDO - Digital Office SCG Cement–Building Materials Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร
#c-sharp#java#nodejs#reactjs#typescript
10 days ago

Senior Back-end Developer

Senior-Level, Full time

฿50,000-฿70,000 Sellsuki.Akita - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#leadership#mongodb#nestjs#typescript
10 days ago

Full Stack Developer

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿90,000 True Digital - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#express#javascript#nodejs#typescript#vuejs
2 days ago

Fullstack Developer

Middle-Level, Full time

฿35,000-฿55,000 ConvoLab - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#bootstrap#javascript#nodejs#reactjs#typescript
2 days ago

Full Stack Developer

Middle-Level, Contract

฿50,000-฿100,000 Sirisoft Company Limited - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
#angular#javascript#spring-framework#springboot#typescript
2 days ago

Frontend Developer (Angular)

Middle-Level, Contract

฿40,000-฿100,000 Sirisoft Company Limited - กรุงเทพมหานคร
#angular#javascript#jquery#reactjs#typescript
2 days ago

Full-Stack Developer (NodeJS)

Middle-Level, Full time

฿18,000-฿35,000 OneDee.ai - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
#fullstack#javascript#nodejs#typescript
2 days ago

Front-end Developer (React)

Middle-Level, Full time

฿20,000-฿40,000 OneDee.ai - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
#fronend#javascript#typescript#vuejs
2 days ago

Senior Full Stack Developer

Senior-Level, Full time

฿50,000-฿80,000 Pi R Square - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#angularjs#css#nodejs#react#typescript
18 hours ago

Full-Stack Developer (NodeJs-ReactJS)

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿80,000 Storylog (Fictionlog) - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#api-design#nestjs#nodejs#reactjs#typescript
18 hours ago

Front-End Developer (ReactJS) Mid-Level

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿80,000 Storylog (Fictionlog) - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#css#graphql#javascript#reactjs#typescript