หางาน ตำแหน่งหรือบริษัท #typescript

7 jobs found

7 jobs found

Back-end Developer (Node.js)

Entry-Level, Full time

฿23,000-฿50,000 VenueE Co., Ltd - บางนา กรุงเทพมหานคร
#mysql#nodejs#typescript

Front-end Developer (React)

Entry-Level, Full time

฿23,000-฿50,000 VenueE Co., Ltd - บางนา กรุงเทพมหานคร
#apollo#frontend#graphql#react#typescript

Web Front-End Developer

Entry-Level, Full time

฿18,000-฿40,000 ScoutOut - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#angular#github#html#javascript#typescript

Full-stack Software Engineer (Typescript)

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿60,000 Storylog - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#angular#graphql#javascript#react#typescript

Experienced Front End Developers

Senior-Level, Full time

฿70,000-฿100,000 MyWorkpapers - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#angular#css3#html#javascript#typescript

QA Engineer / Lead

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿60,000 ConvoLab - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#javascript#nodejs#python#reactjs#typescript

Angular Developer/Front-end Developer

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿55,000 Wisdom Vast Co.,Ltd. - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#angular2#angular6#nodejs#restful#typescript