หางาน ตำแหน่งหรือบริษัท #reactjs

6 jobs found

6 jobs found

17 days ago

Senior Web Developer (React)

Senior-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Seven Peaks - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
#frontend#reactjs#reactnative#web-development
7 days ago

Frontend Developer (Mid-Senior)

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿60,000 Data Wow Co.,Ltd - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#css#html#javascript#nextjs#reactjs
10 days ago

Software QA Engineer

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿60,000 AltoTech Global Co. Ltd. - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#mongodb#mssql#mysql#nodejs#reactjs
3 days ago

Backend Developer : C#.Net, ReactJS (Sr.,Jr)

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿50,000 NILECON THAILAND - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
#backend#c-sharp#dot-net#reactjs#webapp
3 days ago

Frontend Web Developer (Sr.,Jr.)

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿50,000 NILECON THAILAND - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
#angularjs#nodejs#php#react#reactjs
10 days ago

Full Stack

Middle-Level, Full time

ต่อรองเงินเดือนได้ Haupcar Co.,Ltd. - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#ci-cd#nextjs#oop#reactjs#unittest