หางาน ตำแหน่งหรือบริษัท #python

21 jobs found

21 jobs found

โลโก้บริษัท Conicle Co., Ltd.

Senior Back-end Developer - [Ad]

Senior-Level, Full time

฿40,000-฿80,000 - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#backend#java#mvc-concept#python
โลโก้บริษัท ConvoLab

AI Specialist - [Ad]

Entry-Level, Full time

฿38,000-฿80,000 - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#cntk#machine-learning#nlp#python#tensorflow
โลโก้บริษัท Chaos Theory

Python Developer

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿30,000 - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#django#mongodb#neo4j#nodejs#python
โลโก้บริษัท Backyard

Back-End Engineer

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿40,000 - สาทร กรุงเทพมหานคร
#flask#html#linux#python#software-development
โลโก้บริษัท The Gang Technology Co., Ltd.

Junior Backend Developer (Django, Python)

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿30,000 - บางแค กรุงเทพมหานคร
#django#python#restful#sql
โลโก้บริษัท Morphosis Apps Co. Ltd.

Back End Developer

Middle-Level, Full time

฿20,000-฿70,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#mvc#nodejs#php#python#ruby
โลโก้บริษัท Future Energy Cooperation Ltd.

Full-Stack Developer

Entry-Level, Full time

฿31,000-฿70,000 - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#elastic-search#javascript#nodejs#python
โลโก้บริษัท Conicle Co., Ltd.

Senior Back-end Developer

Senior-Level, Full time

฿40,000-฿80,000 - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#backend#java#mvc-concept#python
โลโก้บริษัท HOME dot TECH

Data Engineer

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿40,000 - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#javascript#mongodb#nodejs#python
โลโก้บริษัท iTAX

Full Stack Developer

Senior-Level, Full time

฿40,000-฿80,000 - สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
#python#react#ruby-on-rails
โลโก้บริษัท WISESIGHT HQ (Thailand)

AI Developer

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿70,000 - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#deeplearning#machine-learning#nlp#php#python
โลโก้บริษัท N-Squared eCommerce Co., Ltd.

Python Backend Engineer

Middle-Level, Full time

฿28,000-฿150,000 - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#aws#data-warehouse#databasedesign#django#python
โลโก้บริษัท Chaos Theory

Data Scientist

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿90,000 - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#big-data#nlp#python#r#statistics
โลโก้บริษัท SVL Technology

Web Application Developer

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿45,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#java#mssql#oracle#pl-sql#python
โลโก้บริษัท Data Wow Co.,Ltd

Data Engineer / Scientist - Deep Learning

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿180,000 - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#aws#data-science#machine-learning#mongodb#python