หางาน ตำแหน่งหรือบริษัท #python

29 jobs found

29 jobs found

4 months ago

Cloud Software Engineer (AWS) - [Ad]

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿40,000 DailiTech - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
#android#aws#ios#nodejs#python
4 months ago

Cloud Software Engineer (AWS)

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿40,000 DailiTech - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
#android#aws#ios#nodejs#python
25 days ago

Senior Software Engineer

Senior-Level, Full time

฿40,000-฿60,000 Taamkru Ltd. - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#django#mysql#python#react#react-native
25 days ago

Junior Software Engineer

Entry-Level, Full time

฿18,000-฿24,000 Taamkru Ltd. - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#javascript#mysql#python#react#react-native
21 days ago

Python Developer

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿50,000 Firecreek Co., Ltd. - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#jenkins#jira#mvc#python#unittest
20 days ago

Data Analyst

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿40,000 Kasikorn Asset Management - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#powerbi#python
19 days ago

Software Developer

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿30,000 Gurusquare Co., Ltd - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#c-sharp#dotnet#linux#nodejs#python
19 days ago

Python Django Developer / ไพทอน โปรแกรมเมอร์

Entry-Level, Full time

฿22,000-฿50,000 Unixdev Co., Ltd. - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#django#javascript#oop#python#react
18 days ago

Machine Learning Engineer

Middle-Level, Full time

฿35,000-฿100,000 AIGEN - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#deeplearning#docker#python#tensorflow
18 days ago

Freelance Backend Developer

Middle-Level, Freelance

฿5,000-฿100,000 ThaiTechPro - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#backend#laravel#nodejs#python#ruby-on-rails
16 days ago

Backend developer

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿50,000 HOME dot TECH - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#javascript#mongodb#nodejs#python
17 days ago

Data Engineer/Software Engineer

Middle-Level, Full time

฿70,000-฿90,000 Strike Social - กรุงเทพมหานคร
#data-warehouse#dataengineer#etl#python#software-engineer
13 days ago

Front-End Engineer (JR-SR)

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿50,000 Backyard - สาทร กรุงเทพมหานคร
#frontend#http#javascript#python#web-development
13 days ago

Data Analyst Specialist (Python)

Middle-Level, Full time

฿45,000-฿50,000 KING POWER International - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
#big-data#dataanalytic#dataengineer#python