หางาน ตำแหน่งหรือบริษัท #oop

8 jobs found

8 jobs found

3 months ago

Back End Engineers in BKK (PHP / NodeJs)

Middle-Level, Full time

฿35,000-฿120,000 MAQE - กรุงเทพมหานคร
#design-pattern#nodejs#oop#php#systemdesign
17 days ago

Android Developer (Junior-Intermediate)

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿65,000 HG Robotics Co.,Ltd - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
#kotlin#mvvm#oop
16 days ago

Web Developer (Laravel/VueJS)

Middle-Level, Full time

฿25,300-฿50,000 PeerPower - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#git#laravel#oop#php#vuejs
9 days ago

PHP Developer

Middle-Level, Full time

฿25,000-฿35,000 Goodwill of Work Co., Ltd. - บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
#oop#php#restful#web-development
11 hours ago

Android Developer (Urgent)

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿35,000 Sobtid Edutainment Co., Ltd. - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#java#json#kotlin#oop#sqlite
5 hours ago

Performance Tester

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿60,000 ConvoLab - กรุงเทพมหานคร
#apache#java#jmeter#oop
5 hours ago

Performance Tester

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿60,000 Amity - กรุงเทพมหานคร
#apache#java#jmeter#oop
15 minutes ago

Software Engineer (Full-Stack)

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿70,000 NTBX - ปากเกร็ด นนทบุรี
#api-design#coding#database-design#frontend#oop