หางาน ตำแหน่งหรือบริษัท #mongodb

22 jobs found

22 jobs found

3 months ago

Backend Developer (Nodejs, MongoDB) - [Ad]

Middle-Level, Full time

฿28,000-฿50,000 Vonder - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#backend#google-cloud#lambda#mongodb#nodejs
3 months ago

Backend Developer (Nodejs, MongoDB)

Middle-Level, Full time

฿28,000-฿50,000 Vonder - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#backend#google-cloud#lambda#mongodb#nodejs
3 months ago

Backend Developer (Big Query, SQL, NoSQL)

Entry-Level, Full time

฿35,000-฿60,000 Vonder - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#firebase#mongodb#nodejs#nosql#sql
2 months ago

Frontend Developer (ReactJS)

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿50,000 Vonder - กรุงเทพมหานคร
#frontend#lambda#mongodb#react#reactjs
2 months ago

Back–End Developer (2 position)

Senior-Level, Full time

฿30,000-฿60,000 Storagecity Platform Co.,LTD.
#laravel#mongodb#nodejs#restful#yii2
a month ago

Backend Developer - Ruby on Rails, ReactJS

Senior-Level, Full time

฿50,000-฿150,000 Data Wow Co.,Ltd - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#aws#mongodb#react#rspec#ruby-on-rails
a month ago

Senior Software Engineer (Senior Web Develope

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿80,000 THiNKNET Co., Ltd. - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#graphql#javascript#mongodb#react#react-native
21 days ago

Web Developer

Entry-Level, Full time

฿23,000-฿35,000 Atiz Innovation Co., Ltd. - ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
#framework#mongodb#nodejs#php#sql
21 days ago

Junior Developer

Entry-Level, Full time

฿23,000-฿35,000 Atiz Innovation Co., Ltd. - ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
#c-sharp#mongodb#nodejs#php
14 days ago

Full Stack Developer

Entry-Level, Full time

฿50,000-฿120,000 บ.เซล เฮียร์ (ไทยแลนด์) - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#aws#fullstack#mongodb#nodejs#restful
14 days ago

Full Stack Developer

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿120,000 บ.โปรซูเมอร์ - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#aws#fullstack#mongodb#nodejs#restful
14 days ago

Full Stack Developer

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿120,000 SaleHere - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#aws#fullstack#mongodb#nodejs#restful
14 days ago

Full Stack Developer

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿120,000 Sale Here - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#aws#fullstack#mongodb#nodejs#restful
14 days ago

Full Stack Developer

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿90,000 Proxumer Co., Ltd. - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#aws#fullstack#mongodb#nodejs#restful