หางาน ตำแหน่งหรือบริษัท #kubernetes

6 jobs found

6 jobs found

5 days ago

Site Reliability Engineer

Entry-Level, Full time

฿50,000-฿70,000 H LAB - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#azure#datadog#kubernetes#kustomize#rundeck
2 months ago

Software Engineer, Backend (Associate-Senior)

Senior-Level, Full time

฿50,000-฿100,000 Fastwork Technologies - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
#golang#javascript#kubernetes#nodejs#python
5 days ago

DevOps Engineer

Senior-Level, Full time

฿50,000-฿100,000 Data Wow Co.,Ltd - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#devops#docker#infrastructure#kubernetes#python
3 days ago

DevSecOps Engineer (Middle-Senior)

Middle-Level, Full time

฿45,000-฿100,000 Wisesight (Thailand) Co., Ltd. - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#aws#ci-cd#devops#infrastructure#kubernetes
21 days ago

Java Developer

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿65,000 Cube SoftTech Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร
#hibernate#java#kubernetes#spring#struts
9 days ago

System engineer - Digital Product Development

Entry-Level, Full time

฿35,000-฿70,000 T.N. Incorporation Ltd. - สาทร กรุงเทพมหานคร
#digital-platform#docker#kubernetes#linux#system-implementation