หางาน ตำแหน่งหรือบริษัท #git

10 jobs found

10 jobs found

21 days ago

Junior Backend Developer

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿40,000 Chomchobgroup Co., Ltd. - สาทร กรุงเทพมหานคร
#git#mongo#nodejs#redis#sql
21 days ago

Intermediate Backend Developer

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿60,000 Chomchobgroup Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร
#git#mongodb#nodejs#redis#sql
22 days ago

DevOps Engineer (Junior/Middle)

Entry-Level, Full time

฿18,000-฿40,000 Arctica Co., Ltd. - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#ansible#docker#git#kubernetes#terraform
2 days ago

Full-Stack Developer

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿100,000 Donuts Bangkok Co., Ltd. - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#api#database-development#git#react#vuejs
2 days ago

Front-End / Back-End Developer

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿100,000 Donuts Bangkok Co., Ltd. - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#database-development#git#go#react#ruby-on-rails
2 days ago

Mobile Developers (Android / iOS)

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿100,000 Donuts Bangkok Co., Ltd. - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#android#api#git#ios#kotlin
8 days ago

DevOps Engineer

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿45,000 Factorytalk Co., Ltd. - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#aws#ci-cd#git#kubernetes#terraform
12 minutes ago

Mobile Developer (React Native)

Middle-Level, Full time

฿27,000-฿80,000 OKKAMI CO., LTD - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#git#ios#iot#jira#react-native
12 minutes ago

Platform Developer (Ruby on Rails)

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿100,000 OKKAMI CO., LTD - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#agile#git#jira#react#ruby-on-rails
6 days ago

DevOps Engineer

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿100,000 Perceptra - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
#ci-cd#devops#git#kubernetes#terraform