หางาน ตำแหน่งหรือบริษัท #git

13 jobs found

13 jobs found

18 days ago

DevOps Engineer

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿70,000 Zensorium (Thailand) Ltd. - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
#aws#ci-cd#deploy#git#jenkins
20 days ago

Back-end Developer

Middle-Level, Full time

฿25,000-฿35,000 Sellsuki.Akita - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#git#github#html#nodejs#typescript
16 days ago

Quantitative Analyst

Middle-Level, Full time

฿45,000-฿90,000 AI GEN - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#git#python
16 days ago

Backend Developer

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿55,000 Centrillion Technology Co., Ltd. - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#git#nestjs#nodejs#restfulapi
12 days ago

Web Front-end developer

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿40,000 CodingHub - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#api#git#mern-stack#reactjs
6 days ago

Frontend Developer

Entry-Level, Full time

฿28,000-฿40,000 NPR Digital Partner - ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
#developer#fronend#git#html-css-js#react
4 days ago

Full-Stack Developer

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿100,000 Donuts Bangkok Co., Ltd. - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#api#database-development#git#laravel#ruby-on-rails
4 days ago

Mobile Developers (Android / iOS)

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿100,000 Donuts Bangkok Co., Ltd. - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#android#api#git#ios#kotlin
2 days ago

Flutter Programmer

Middle-Level, Contract

฿40,000-฿55,000 Aware AOS - กรุงเทพมหานคร
#flutter#git#php#react-native
3 hours ago

Ruby on Rails Developer

Entry-Level, Full time

฿40,000-฿90,000 OKKAMI, Inc. - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#agile#git#jira#react#ruby-on-rails
3 hours ago

Mobile Developer (React Native)

Entry-Level, Full time

฿27,000-฿70,000 OKKAMI, Inc. - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#agile#git#iot#jira#react-native
3 hours ago

Software Test Automation Engineer

Entry-Level, Full time

฿27,000-฿60,000 OKKAMI, Inc. - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#agile#automatedtest#git#jira#qa
2 minutes ago

React Native Developer

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿150,000 OOZOU - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#git#github#javascript#react#react-native