หางาน ตำแหน่งหรือบริษัท #figma

9 jobs found

9 jobs found

7 days ago

UX/UI Designer

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿40,000 Sale Here - กรุงเทพมหานคร
#figma#invision#sketch#ux-ui
7 days ago

UX/UI Designer

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿40,000 Proxumer - กรุงเทพมหานคร
#figma#invision#sketch#ux-ui
7 days ago

UX/UI Designer

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿40,000 Proxumer Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร
#figma#invision#sketch#ux-ui
5 days ago

UX/UI Designer

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿55,000 Backyard - สาทร กรุงเทพมหานคร
#data-visualization#design#figma#uiuxdesigner#wireframe
3 days ago

UX/UI Designer

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿30,000 Metromerce Consulting Co., Ltd. - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#design#figma#sketch#ux-ui#wireframe
3 days ago

UX/UI Designer

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿40,000 SaleHere - กรุงเทพมหานคร
#figma#invision#sketch#ux-ui
3 days ago

UX/UI Designer

Entry-Level, Full time

฿24,000-฿40,000 บ.โปรซูเมอร์ - กรุงเทพมหานคร
#figma#invision#sketch#ux-ui
3 days ago

UX/UI Designer

Entry-Level, Full time

฿24,000-฿40,000 บ.เซล เฮียร์ (ไทยแลนด์) - กรุงเทพมหานคร
#figma#invision#sketch#ux-ui
2 days ago

Senior UX/UI Designer

Senior-Level, Full time

฿40,000-฿120,000 Nimble - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#design#figma#sketch#ux-ui