หางาน ตำแหน่งหรือบริษัท #backend

10 jobs found

10 jobs found

18 days ago

Lead QA Engineer (World-Check Workflow)

Senior-Level, Full time

฿80,000-฿160,000 LSEG (London Stock Exchange Group) - กรุงเทพมหานคร
#aws#backend#cloud#github#java
6 days ago

Back End Developer (Golang / Node.js)

Entry-Level, Full time

฿35,000-฿60,000 Neversitup Co., Ltd. - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#back-end#backend#golang#nodejs#restful
6 hours ago

Backend Developer : C#.Net, ReactJS (Sr.,Jr)

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿50,000 NILECON THAILAND HQ - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#backend#c-sharp#dot-net#reactjs#webapp
20 days ago

Backend Developer

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿35,000 Makewebbkk Co., Ltd. - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
#backend#javascript#node#nodejs
4 days ago

Full Stack Developer

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿80,000 One earth - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#backend#frontend#fullstack#nodejs#reactjs
4 minutes ago

Senior Backend Engineer

Senior-Level, Full time

฿40,000-฿90,000 ViaBus - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#backend#c++#php#postgresql#rust
13 days ago

Backend Developer Lead (JavaScript)

Senior-Level, Full time

฿65,000-฿85,000 ShobShop Media Co., Ltd. - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#api#backend#javascript#nodejs
12 days ago

Full Stack Developer

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿80,000 บริษัท วันเอิร์ธ - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#backend#full-stack#fullstack#graphql#nestjs
16 hours ago

Software Engineer - Back End

Middle-Level, Full time

฿25,000-฿85,000 BIGGO ANALYTICS - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#backend#elasticsearch#golang#mongodb#nodejs
4 days ago

Backend Developer (Laravel)

Middle-Level, Full time

฿35,000-฿90,000 Wawa Service and Marketing Group - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#backend#laravel#mysql#php#sql