หางาน ตำแหน่งหรือบริษัท #aws

18 jobs found

18 jobs found

โลโก้บริษัท Niceloop

Frontend Developer - [Ad]

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿40,000 - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#android#aws#javascript#nodejs#reactjs
โลโก้บริษัท REFINITIV

Site Reliability Engineer (DevOps)

Middle-Level, Full time

฿999,999-฿999,999 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#aws#docker#jenkins#linux#python
โลโก้บริษัท REFINITIV

Technical Specialist - Mobile Development

Senior-Level, Full time

฿999,999-฿999,999 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#aws#html5#javascript#kotlin#swift
โลโก้บริษัท Tellscore Co., Ltd.

DevOps Engineer (Junior - Senior)

Middle-Level, Full time

฿20,000-฿50,000 - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#aws#ci-cd#cloud#git#nosql
โลโก้บริษัท Donuts Bangkok Co., Ltd.

Full-Stack Developer

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿50,000 - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#aws#git#laravel#php#ruby-on-rails
โลโก้บริษัท Eventpop

Web Developer

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿120,000 - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#automatedtest#aws#javascript#react#ruby-on-rails
โลโก้บริษัท Boltworkforce

Security Implementation Engineer

Senior-Level, Contract

฿50,000-฿120,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#aws#azure#perl#powershell#shellscript
โลโก้บริษัท AMPOS Solutions (Thailand)

Mobile Application Developer (iOS/Android)

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿70,000 - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#android#aws#ios#objective-c#swift
โลโก้บริษัท Tourkrub

DevOps Engineer

Senior-Level, Full time

฿30,000-฿70,000 - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#analytic#aws#cloud#creative-cloud#linux
โลโก้บริษัท Niceloop

Frontend Developer

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿40,000 - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#android#aws#javascript#nodejs#reactjs
โลโก้บริษัท Four One One Ecommerce Co., Ltd.

Server Infrastructure (AWS)

Entry-Level, Full time

฿40,000-฿70,000 - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#aws#infrastructure#linux
โลโก้บริษัท REFINITIV

Lead Software Engineer - Time Series (J2EE)

Senior-Level, Full time

฿999,999-฿999,999 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#artificial-intelligence#aws#j2ee#java#python
โลโก้บริษัท N-Squared eCommerce Co., Ltd.

Python Backend Engineer

Middle-Level, Full time

฿28,000-฿150,000 - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#aws#data-warehouse#databasedesign#django#python
โลโก้บริษัท Zensorium (Thailand) Ltd.

DevOps Engineer

Middle-Level, Full time

฿99,999-฿99,999 - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
#aws#ci-cd#deploy#git#jenkins