หางาน ตำแหน่งหรือบริษัท #agile

10 jobs found

10 jobs found

โลโก้บริษัท Beehive

Senior PHP Developer

Senior-Level, Full time

฿35,000-฿70,000 - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#agile#codeigniter#javascript#php
โลโก้บริษัท Storylog Co., Ltd.

iOS Software Engineer (Near BTS Eakamai)

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿60,000 - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#agile#design-pattern#scrum#swift
โลโก้บริษัท Magic Box Asia Co., Ltd.

Junior Android Developer [Kotlin/Java]

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿40,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#agile#android#java#kotlin#native
โลโก้บริษัท Beehive

Software QA / Test Manager

Senior-Level, Full time

฿35,000-฿70,000 - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#agile#php#test-plan#testdrivendevlopment#testing
โลโก้บริษัท Beehive

PHP Developer

Entry-Level, Full time

฿18,000-฿40,000 - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#agile#codeigniter#css3#javascript#php
โลโก้บริษัท Magic Box Asia Co., Ltd.

Senior Technical Manager

Senior-Level, Full time

฿40,000-฿70,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#agile#dev#team-management#technical#technology
โลโก้บริษัท Magic Box Asia Co., Ltd.

Senior Android Developer [Kotlin/Java]

Entry-Level, Full time

฿40,000-฿70,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#agile#android#java#kotlin#native
โลโก้บริษัท ExxonMobil Limited

Application Development Engineer

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿60,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#agile#angular#c-sharp#java#react
โลโก้บริษัท Magic Box Asia Co., Ltd.

Senior iOS Developer [ObjectiveC/Swift3/4]

Senior-Level, Full time

฿40,000-฿70,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#agile#ios#objective-c#swift
โลโก้บริษัท Magic Box Asia Co., Ltd.

Junior iOS Developer [ObjectiveC/Swift3/4]

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿40,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#agile#ios#objective-c#swift