หางาน

390 jobs found

390 jobs found

โลโก้บริษัท botio

Full-stack Engineer

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿50,000 - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#golang#javascript#nodejs#react#vuejs
โลโก้บริษัท botio

Back-end Engineer

Middle-Level, Full time

฿35,000-฿60,000 - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#gcp#golang#kubernetes#microservices#nodejs
โลโก้บริษัท EWIT Co.,ltd.

Graphic Designer Officer / Sr.

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿30,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
โลโก้บริษัท MEB Corporation  Limited.

Mobile Application Developer / Web Programmer

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿60,000 - ปากเกร็ด นนทบุรี
#c++#javascipt#kotlin#objective-c#swift
โลโก้บริษัท KASIKORN Business-Technology Group

Software Developer

Entry-Level, Contract

฿26,000-฿100,000 - ปากเกร็ด นนทบุรี
#c-sharp#etl#go#java#ruby
โลโก้บริษัท KASIKORN Business-Technology Group

Business Analyst

Entry-Level, Contract

฿50,000-฿105,000 - ปากเกร็ด นนทบุรี
#banking
โลโก้บริษัท Gummy Bear Tech Recruitment

Senior Automated Tester (Max 100k)

Senior-Level, Full time

฿70,000-฿100,000 - กรุงเทพมหานคร
#automatedtest#selenium#specflow#tester
โลโก้บริษัท Gummy Bear Tech Recruitment

RPA Project Manager (Max 160k)

Senior-Level, Full time

฿90,000-฿160,000 - สาทร กรุงเทพมหานคร
#automation#c-sharp#rpa#uipath
โลโก้บริษัท Gummy Bear Tech Recruitment

Application Support Manager (Max 130k)

Senior-Level, Full time

฿80,000-฿130,000 - สาทร กรุงเทพมหานคร
#application#banking#management#support
โลโก้บริษัท HG Robotics Co.,Ltd

Full stack (Intern)

Entry-Level, Internship

฿1,999-฿9,999 - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#backend#fronend#fullstack#nodejs#react
โลโก้บริษัท HG Robotics Co.,Ltd

Software Test Automation Engineer(Junior-Mid)

Middle-Level, Full time

฿25,000-฿55,000 - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#automatedtest#test-case#test-plan#testscript#unittest
โลโก้บริษัท HG Robotics Co.,Ltd

Software Engineer (Junior-Mid)

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿50,000 - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#c-sharp#javascript#mysql#nodejs#react
โลโก้บริษัท MEB Corporation  Limited.

Mobile Application Developer / Web Programmer

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿100,000 - ปากเกร็ด นนทบุรี
#android#ios#javascript#php#web-development