หางาน

616 jobs found

616 jobs found

5 days ago

Full Stack Developer (SCB Group) - [Ad]

Middle-Level, Contract

฿50,000-฿100,000 SCB 10X - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
#nodejs#react-native#reactjs
3 days ago

Software Engineer - [Ad]

Middle-Level, Full time

฿28,000-฿40,000 WISESIGHT (Thailand) Co., Ltd. - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#developer#golang#nodejs#phython#software-engineer
2 days ago

.NET Programmer

Entry-Level, Full time

฿23,000-฿43,000 Queue Q (thailand) Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร
#c++#c-sharp#javascript#sql-server
2 days ago

Android Developer ( Junior/ Senior)

Middle-Level, Full time

฿21,000-฿40,000 Queue Q (thailand) Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร
#android#developer#mobile-application#software-development
2 days ago

Full-Stack Developer (NodeJS)

Middle-Level, Full time

฿18,000-฿35,000 OneDee.ai - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
#fullstack#javascript#nodejs#typescript
2 days ago

Front-end Developer (React)

Middle-Level, Full time

฿20,000-฿40,000 OneDee.ai - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
#fronend#javascript#typescript#vuejs
2 days ago

Back-end Developer (Spring Boot)

Middle-Level, Full time

฿18,000-฿35,000 OneDee.ai - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
#java#kotlin#springboot
2 days ago

Senior Backend Developer 1 ตำแหน่ง

Senior-Level, Full time

฿40,000-฿60,000 Chomchobgroup Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร
#git#mongodb#nodejs#redis#sql
2 days ago

Quality Assurance Engineer 1 ตำแหน่ง

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿45,000 Chomchobgroup Co., Ltd. - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#robotframework#test-case#test-plan#testing#testing-tools
2 days ago

Junior Backend Developer 1 ตำแหน่ง

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿40,000 Chomchobgroup Co., Ltd. - สาทร กรุงเทพมหานคร
#git#mongo#nodejs#redis#sql
2 days ago

DevOps Engineer 1 ตำแหน่ง

Entry-Level, Full time

฿35,000-฿50,000 Chomchobgroup Co., Ltd. - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#ci-cd#docker#helm#jenkins#kubernetes
2 days ago

Full Stack Developer

Middle-Level, Contract

฿50,000-฿100,000 Sirisoft Company Limited - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
#angular#javascript#spring-framework#springboot#typescript
2 days ago

Frontend Developer (Angular)

Middle-Level, Contract

฿40,000-฿100,000 Sirisoft Company Limited - กรุงเทพมหานคร
#angular#javascript#jquery#reactjs#typescript
2 days ago

Backend Developer

Middle-Level, Contract

฿40,000-฿100,000 Sirisoft Company Limited - กรุงเทพมหานคร
#api#golang#nodejs#spring-framework#springboot
2 days ago

Junior QA Engineer

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿40,000 ConvoLab - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#agile#appium#jira#robotframework#scrum