หางาน

614 jobs found

614 jobs found

a month ago

Senior Java Developer (SCB Group) - [Ad]

Senior-Level, Full time

฿70,000-฿120,000 SCB Securities - กรุงเทพมหานคร
#java#json#restfulapi#rxjava#springboot
18 hours ago

iOS Developer (near BTS Onnut Area) - [Ad]

Entry-Level, Full time

฿40,000-฿80,000 Storylog (Fictionlog) - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#design-pattern#ios#mvvm#swift#viper
2 days ago

Senior Developer - ปิดรับ 31 ก.ค.นี้!

Senior-Level, Full time

฿30,000-฿55,000 Cotactic Media Co., Ltd. - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#css#html5#javascript#react-native#ruby-on-rails
2 days ago

Scrum Master

Senior-Level, Full time

฿40,000-฿80,000 Pi R Square - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#agile#scrum#scrumframework
2 days ago

Product Owner

Senior-Level, Full time

฿40,000-฿70,000 Pi R Square - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#agile#leadership#management#project-management#ux
2 days ago

Software QA

Middle-Level, Full time

฿20,000-฿40,000 Pi R Square - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#manualtest#test-app#test-case
2 days ago

Senior Full Stack Developer

Senior-Level, Full time

฿50,000-฿80,000 Pi R Square - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#angularjs#css#nodejs#react#typescript
2 days ago

Web Developer

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿35,000 T2P Company Limited - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#boostrap#css#fronend#javascript#php
2 days ago

System Analyst

Senior-Level, Full time

฿40,000-฿70,000 T2P Company Limited - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#data-analyst#database-development#leadership#team-management
2 days ago

Quality Assurance

Middle-Level, Full time

฿20,000-฿40,000 T2P Company Limited - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#automate#planning#test-case#test-plan#testing
2 days ago

Senior/Junior Full-Stack Developer

Senior-Level, Full time

฿40,000-฿90,000 T2P Company Limited - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#backend-api#golang#laravel#leadership#php
2 days ago

Software Engineer (Senior / Lead Level)

Senior-Level, Full time

฿50,000-฿100,000 Backyard - สาทร กรุงเทพมหานคร
#bigdata#leadership#python#software-development#software-engineer
2 days ago

Big Data ETL/ELT Developer

Middle-Level, Full time

฿50,000-฿70,000 Backyard - สาทร กรุงเทพมหานคร
#architecture#big-data#data-analyst#data-engineer#sql
2 days ago

Data Scientist (Senior Level)

Senior-Level, Full time

฿70,000-฿100,000 Backyard - สาทร กรุงเทพมหานคร
#algorithm#bigdata#datascientist#npl#statistics
2 days ago

Project Manager - IT / Software Development

Middle-Level, Full time

฿50,000-฿80,000 Backyard - สาทร กรุงเทพมหานคร
#bigdata#data-analyst#process#project-management#python