หางาน

394 jobs found

394 jobs found

โลโก้บริษัท Data Wow Co.,Ltd

Marketing Communication Executive - IT (SAAS)

Middle-Level, Full time

฿25,000-฿50,000 - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#advertising#branding#communication#marketing#social-media-marketing
โลโก้บริษัท Data Wow Co.,Ltd

iOS / Android Mobile Developer

Senior-Level, Full time

฿50,000-฿120,000 - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#android#git#ios#kotlin#swift
โลโก้บริษัท Data Wow Co.,Ltd

Frontend Developer - ReactJS

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿100,000 - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#ajax#css#html#javascript#reactjs
โลโก้บริษัท Data Wow Co.,Ltd

Data Engineer / Scientist - Deep Learning

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿180,000 - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#aws#data-science#machine-learning#mongodb#python
โลโก้บริษัท Data Wow Co.,Ltd

Backend Developer - Ruby-on-Rails

Middle-Level, Full time

฿50,000-฿150,000 - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#aws#mysql#restful#ruby#ruby-on-rails
โลโก้บริษัท Data Wow Co.,Ltd

Automated Software Tester - JLPT N3 and above

Middle-Level, Full time

฿20,000-฿50,000 - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#automate#automatedtest#automation#robotframework#selenium
โลโก้บริษัท Magic Box Asia Co., Ltd.

Senior Technical Manager

Senior-Level, Full time

฿40,000-฿70,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#agile#dev#team-management#technical#technology
โลโก้บริษัท Executive Marketing Services

รับสมัคร Helpdesk, Programmer, Tester

Middle-Level, Contract

฿18,000-฿30,000 - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#helpdesk#infrastructure#php#systemadministrator#tester
โลโก้บริษัท ManpowerGroup Solution

Software Tester

Entry-Level, Full time

฿50,000-฿80,000 - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#integration-test#software-testing#systemtest
โลโก้บริษัท Epsilon Solution & Consultant Co.,Ltd.

Web Front-End Application Developer (.NET)

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿40,000 - ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
#asp.net#html#javascipt#sql-server#store-procedure
โลโก้บริษัท ManpowerGroup Solution

Field Support Technician

Entry-Level, Contract

฿35,000-฿50,000 - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#cisco#ios#support#technician#windows
โลโก้บริษัท WiseSoft

System Analyst / Business Analyst

Middle-Level, Contract

฿30,000-฿60,000 - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#businessanalyst#database-design#java#prototyping#sdlc
โลโก้บริษัท ManpowerGroup Solution

Oracle DBA

Entry-Level, Contract

฿45,000-฿80,000 - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#oracle#oracle-db