โลโก้บริษัท ZERITE INNOVATION CO.,LTD.

Junior Full Stack Developer

ZERITE INNOVATION CO.,LTD. - Entry-Level, Full time - ลำลูกกา ปทุมธานี
฿15,000-฿40,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เขียนซอฟต์แวร์ติดต่อกับโปรโตคอลตู้จ่ายน้ำมัน, เซนเซอร์วัดระดับน้ำมัน, เครื่องสำรอง ไฟฟ้า หรือเป็นพัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Web Application ทั้งในส่วนของ Front-end และ Backend และการ Deployment ระบบสู่ Production Server และ พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนา Mobile Application โดยใช้เทคโนโลยี Fluter , Swift , Kotlin เพื่อพัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ช่วยงานอื่นๆ ในบริษัท ตามที่ได้มอบหมาย

คุณสมบัติ :

 1. วุฒิ ปวส.คอมฯ หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ , ป.ตรี วศ.คอมฯ , วิทยการคอมฯ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความกระตือรือร้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 3. มีความอดทน ไม่ย่อท้อ ต่อปัญหาที่เจอ ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและความคิดอยู่เสมอ
 4. ไม่มีประวัติอาชญากรรม และยาเสพติด
 5. อายุไม่เกิน 29 ปี

ทักษะ :

 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย c# c++ python เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมบน Web Application ทั้ง Front-end , Back-end เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การพัฒนาด้วย Angular 7+ , NodeJs
 • มีประสบการณ์การพัฒนา Web Application ด้วย Ruby On Rails จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การพัฒนา Mobile Application ด้วย Ionic 5 , Fluter จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านฐานข้อมูล MySQL
 • เคยเขียนโปรแกรมในลักษณะ ของ OOP/MVC
 • เคยพัฒนาหรือใช้ XML, JSON และ เคยเขียน Web Service/Web Application และเคยเขียน API, Web Service/ Rest API
 • หากมีความรู้และเคยใช้งาน Cloud Service คือ Google Clouds และ AWS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่อง Version Control (Git), Agile และ Scrum

สวัสดิการหลัก

 • ประกันสังคม
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • โบนัสประจำปี
 • ลาพักผ่อนประจำปี

สวัสดิการอื่นๆ

 • งบประมาณสนับสนุนในการทำผลงานวิจัย
 • อบรมคอร์สด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างทักษะอย่างสม่ำเสมอ
 • มีระบบจำลองด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ไมโครคอนโทรเลอร์ ให้ทดลองเรียนรู้
 • อาหารว่างในระหว่างวัน
 • เลี้ยงสังสรร

Location: ลำลูกกา คลอง 2 จ.ปทุมธานี

ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น CV, Resume หรือ Portfolio ผลงาน มาที่ SEREE(แอด)ZERITE.CO.TH

a month ago

Related Skills

#angular8#c++#c-sharp#nodejs#python

Contact

ZERITE INNOVATION CO.,LTD.
(สำนักงานวิศวกรรม และโชวรูม) 19/176 ลำลูกกาแยก 13

About ZERITE INNOVATION CO.,LTD.

โลโก้บริษัท ZERITE INNOVATION CO.,LTD.

ZERITE INNOVATION CO.,LTD.Information Technology

บริษัท เซริท อินโนเวชั่น จำกัด เราคือผู้ให้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ปัจจุบันเราให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตและจำหน่ายเทคโนโลย

ปทุมธานี