โลโก้บริษัท Yamagata (Thailand) Co., Ltd.

Yamagata (Thailand) Co., Ltd.

Manufacturing

บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทใหญ่ในสายงานการพิมพ์ระดับประเทศและเอเชีย ซึ่งนำเสนอผลงานที่มีมาตรฐานและคุุณภาพโดดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือรถยนต์ คู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้า (Manual) แผ่นพับโบชัวร์ งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ลาเบล กล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีแนวคิดก้าวไปสู่ความเป็นผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เฟสอันดับ 1 ด้วยการนำเสนองานที่เป็นระบบ ครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผน, การผลิต, การแปล และการพิมพ์

บริษัทยามากาตะ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทในกลุ่ม ยามากาตะ คอเปอเรชั่น ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น และมีสาขาในต่างประเทศอีกมากมาย เช่น มาเลเซีย, สิงค์โปร์, ฮ่องกง, เวียดนาม ปัจจุบันบริษัทยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด มีพนักงานมากกว่า 300 คน และยินดีต้อนรับผู้สมัครที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับเรา

    Contact

    นิคมอุตสาหกรรมบางปู 324 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

    Yamagata (Thailand) Co., Ltd. jobs

    0 results