โลโก้บริษัท XP Link Co., Ltd

Java Developer

XP Link Co., Ltd - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿15,000-฿30,000

- พัฒนา Java API Backend 

- พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตาม Requiremen ของลูกค้า

- พัฒนาระบบงานใหม่และแก้ไขปรับปรุงงานเดิมรวมถึงการทดสอบระบบในเบื้องต้น

- ศึกษาเครื่องมือและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

- ติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับการทดสอบและการใช้งานจริง

- ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมร่วมกับทีมงาน 

a month ago

Related Skills

#api#bankend#java#spring

Contact

XP Link Co., Ltd
203 ซอยลาดพร้าว 26 แยก 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900

About XP Link Co., Ltd

โลโก้บริษัท XP Link Co., Ltd

XP Link Co., LtdInformation Technology

XPLink is an expert in development, customization and integration of complex enterprise-level soluti

กรุงเทพมหานคร