โลโก้บริษัท World Reward Solution

Software Developer, Remote Work @BANGKOK

World Reward Solution - Entry-Level, Contract - บางนา กรุงเทพมหานคร
฿15,000-฿20,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ทำงานร่วมกับทีมพัฒนา และฝ่ายอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบและฟังค์ชั่นตามเป้าหมาย

- ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้งและดูแลระบบ Website, Reward Platform, Microservices, API, Mobile Application

ความรู้ ทักษะที่ต้องการ

- JavaScript, HTML5, CSS3

- Nodejs, React, React Native, Redux

- MySQL, RDBMS

- Version Control - Git

- สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดี

ความรู้ ทักษะอื่นๆ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- Unit Test, Integration Test และ Testing Framework Library

- CI/CD

- Microservices, Kubernetes, Docker, Linux, CLI

- AWS

- สร้าง/เรียกใช้ Web Service, RESTful API, JSON

การทำงาน/สิทธิประโยชน์

- ทำงานที่เชียงใหม่ หรือ กรุงเทพฯ

- เวลาทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ / 8 ชม.ต่อวัน

- Remote Work หลังจากผ่านโปร 3 เดือน หรือเร็วกว่านั้นหากมีความรับผิดชอบและสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง, เข้าสำนักงานสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่ออบรม ประชุม หารือปัญหา สรุปงานประจำสัปดาห์ และทานข้าวร่วมกัน, วางแผนเวลาทำงาน วันหยุดล่วงหน้าได้

- ลาพักร้อนประจำปี 10 วัน

- วันหยุดประจำปี 13 วัน

- ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ ทักษะ IT เพิ่มเติม  

10 months ago

Related Skills

#css#git#javascript#nodejs#react

Contact

World Reward Solution
บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 818/27 เดอะมาสเตอร์แอทบีทีเอสอุดมสุข ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

About World Reward Solution

โลโก้บริษัท World Reward Solution

World Reward SolutionOther

กรุงเทพมหานคร