โลโก้บริษัท World Reward Solution

Software Developer, Remote Work @CHIANG MAI

World Reward Solution - Entry-Level, Full time - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
฿20,000-฿40,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ทำงานร่วมกับทีมพัฒนา และฝ่ายอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบและฟังค์ชั่นตามเป้าหมาย

- ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้งและดูแลระบบ Website, Reward Platform, Microservices, API, Mobile Application

ความรู้ ทักษะที่ต้องการ (มากน้อยตามระดับประสบการณ์และตำแหน่ง)

- JavaScript, HTML5, CSS3

- Nodejs, React, React Native, Redux

- MySQL, RDBMS

- Version Control - Git

- สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดี

- Unit Test, Integration Test และ Testing Framework Library

- CI/CD

- Microservices, Kubernetes, Docker, EKS, Linux, CLI

- AWS

- สร้าง/เรียกใช้ Web Service, RESTful API, JSON

- ภาษาอังกฤษขอให้อ่านออก ฟังได้

การทำงาน/สิทธิประโยชน์

- ทำงานที่เชียงใหม่ หรือ บางนา กรุงเทพฯ

- เวลาทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ / 8 ชม.ต่อวัน

- Remote Work เป็นหลักเข้าสำนักงานสัปดาห์ละ 1 วัน

- วางแผนเวลาทำงาน วันหยุดล่วงหน้า สลับวันทำงานได้

- ลาพักร้อนประจำปี 6 วัน

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามปฏิทินวันหยุดที่บริษัทประกาศ

- งบประมาณฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะ

- Contract สัญญาปีต่อปี มีโอกาส Convert เป็นพนักงานประจำ

- ค่าตอบแทน ตามความสามารถและประสบการณ์ 

a year ago

Related Skills

#aws#git#javascript#nodejs#react

Contact

World Reward Solution
บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 818/27 เดอะมาสเตอร์แอทบีทีเอสอุดมสุข ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

About World Reward Solution

โลโก้บริษัท World Reward Solution

World Reward SolutionOther

กรุงเทพมหานคร