โลโก้บริษัท Workmotion Creative Co., Ltd.

System Analyst

Workmotion Creative Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿32,000-฿40,000

ตำแหน่ง System Analyst

✅ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป

✅วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ

✅จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบต่างๆ เช่น Requirement Spec, Data Dict, DFD, ERD, UML, Program List, Program Flow, Application Spec

✅ ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒนา ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตรงตามเวลาที่กำหนด

✅ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า Project ที่พัฒนาจะเป็นไปตาม Requirement ของลูกค้า

✅ประสานงานกับทีมงานแต่ละส่วน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น บริการที่ดี และเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

✅ดูแลการทดสอบระบบจากลูกค้า

✅ควบคุมดูแลรวมถึงการทดสอบระบบให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า

✅จัดเตรียมการ Training และเอกสาร User manual, System manual

✅เสนอแผนการพัฒนาระบบ (Project Plan) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในทีมงานที่เกี่ยวข้อง

✅ ดูแล และอบรม ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับทีมงาน

✅ดูแล และจัดการ Resource ที่มี ให้ทำงานที่เหมาะสม และ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น รวมทั้งลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมงาน

✅ ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ 

2 months ago

Related Skills

#nodejs#nuxtjs#system-analyst

Contact

Workmotion Creative Co., Ltd.
ชั้น 4 อาคาร พร้อมพันธุ์ 1 ถ.ลาดพร้าว เขตจอมพล แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

About Workmotion Creative Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Workmotion Creative Co., Ltd.

Workmotion Creative Co., Ltd.Information Technology

เป้าหมายของพวกเราคือการเป็น Digital Transformation and Consultant Expert ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและให้บริการพัฒนา Software Custom and ERP , Website and Application และการทำ Digital Transformation Solution เ

กรุงเทพมหานคร