โลโก้บริษัท Workmotion Creative Co., Ltd.

senior frontend / backend developer

Workmotion Creative Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿40,000

1. คุณสมบัติ Senior Web Developer (frontend) :

✅ ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป

✅ มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, Coding, Design Patterns

✅ มีความเข้าใจ Web Technology และ Responsive Design เป็นอย่างดี

✅ สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน

✅ มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้

✅ สำหรับ เฉพาะคนที่สมัคร Onsite แบบสัญญา 1 ปี เน้นใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน

Frontend Skills :

 - React JS + React Native

 - html

 - javascript

Optional (พิจารณาพิเศษ)

 - graphQL 

 - nuxt js 

2. Senior Web Developer (backend) :

Location: CM/BKK

 ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป

 พัฒนาเว็บในส่วน Backend ได้

 มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง Data Structure, Algorithm, Coding, Design Patterns อย่างถูกต้อง

 เข้าใจ Web Technology และ Responsive Design เป็นอย่างดี

 สามารถทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ความรวดเร็วในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ

 มี Growth mindset ยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสอนงานให้กับคนอื่น ๆ ในส่วนที่ตัวเองเชี่ยวชาญได้

Backend Skills :

- Javascript

- Node js

- Express, adonis, nest Optional (พิจารณาพิเศษ)

- graphQL

- Typescript

2 months ago

Related Skills

#expressjs#javascript#nodejs#nuxtjs

Contact

Workmotion Creative Co., Ltd.
ชั้น 4 อาคาร พร้อมพันธุ์ 1 ถ.ลาดพร้าว เขตจอมพล แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

About Workmotion Creative Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Workmotion Creative Co., Ltd.

Workmotion Creative Co., Ltd.Information Technology

เป้าหมายของพวกเราคือการเป็น Digital Transformation and Consultant Expert ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและให้บริการพัฒนา Software Custom and ERP , Website and Application และการทำ Digital Transformation Solution เ

กรุงเทพมหานคร