โลโก้บริษัท Workmotion Creative Co., Ltd.

Senior flutter developer

Workmotion Creative Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿40,000

- ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วย Flutter

- ออกแบบ UI ในเชิงการพัฒนางานได้

- สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน

- มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้

- มีความเข้าใจในเรื่องการเขียน Web service, RESTfulAPI (หากมีประสบการณ์เขียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

a month ago

Related Skills

#android#application#developer#iosdeveloper

Contact

Workmotion Creative Co., Ltd.
ชั้น 4 อาคาร พร้อมพันธุ์ 1 ถ.ลาดพร้าว เขตจอมพล แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

About Workmotion Creative Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Workmotion Creative Co., Ltd.

Workmotion Creative Co., Ltd.Information Technology

เป้าหมายของพวกเราคือการเป็น Digital Transformation and Consultant Expert ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและให้บริการพัฒนา Software Custom and ERP , Website and Application และการทำ Digital Transformation Solution เ

กรุงเทพมหานคร