โลโก้บริษัท LINE MAN Wongnai

Product Manager

LINE MAN Wongnai - Entry-Level, Full time - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿70,000-฿120,000

Product Manager จะทำงานใกล้ชิดกับ Software Engineer, UX/UI Designer, QA Engineer และ role อื่นๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของทีม โดยทีมจะมีรูปแบบแบบ Cross-functional Team

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้ได้ที่ Life@Wongnai ครับ

Responsibilities :

 • วางวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการออกโปรดักท์ของวงใน
 • พัฒนาโปรดักท์เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้และเพิ่มผู้ใช้งาน
 • รวบรวมและจัดลำดับความสำคัญในการออกฟีเจอร์ต่างๆ ของโปรดักท์
 • เป็นผู้นำและคอยชี้แนะทีมเพื่อให้ออก release ใหม่ได้ตามแผน
 • วิเคราะห์ตลาด ลูกค้า และคู่แข่งเพื่อกำหนดทิศทางของโปรดักท์

 

Qualifications : 

 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ตรงด้าน UX และการวิจัยผู้บริโภค
 • นำข้อมูล analytics มาประกอบการตัดสินใจได้
 • มีความเข้าใจเชิงธุรกิจและขีดความสามารถของเทคโนโลยี
 • ทำงานร่วมกับคนหลากหลายพื้นเพได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการนำทีม
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษที่ดีเยี่ยม

 

Nice to Have : 

 • มีประสบการณ์และความรู้เรื่อง Design Thinking
19 days ago

Contact

LINE MAN Wongnai
8 T-One Building, 26,27 floor Sukhumvit 40 Alley, Prakanong Khlong Toei, Bangkok 10110

About LINE MAN Wongnai

โลโก้บริษัท LINE MAN Wongnai

LINE MAN WongnaiInformation Technology

About LINE MAN Wongnai มุ่งหวังจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจอาหารแบบครบวงจร (end-to-end food ecosystem) เราจะมีบริการสำหรับความต้องการของผู้บริโภคทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกร้านที่ตรงกับความต้องการที

กรุงเทพมหานคร