โลโก้บริษัท WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd

นักทดสอบซอฟต์แวร์ / Software Tester

WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿16,000-฿25,000

1. ทำการทดสอบโปรแกรมตามขอบเขตงานที่วางไว้2. จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการทำคู่มือหลักต่อไป3. ให้คำปรึกษาผู้ที่สอบถามปัญหาการใช้งาน4. จัดทำแผนงานและบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

สนใจส่งResume มาที่ wannapa@dtc.co.th / พี่ปิ๊ก 063-205-0664

2 months ago

Related Skills

#mysql#postgresql#server#software-testing#tester

Contact

WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd
เลขที่ 63 ซอยสรรพาวุธ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

About WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd

โลโก้บริษัท WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd

WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,LtdInformation Technology

 Witsawakam Software เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆเพื่อรองรับงานในแต่ละส่วนตั้งแต่การให้คำปรึกษา ด้านไอที สำหรับองค์กรวางระบบเครือข่ายทั้งขนาดใหญ่

กรุงเทพมหานคร