โลโก้บริษัท WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd

Developer

WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd - Middle-Level, Full time - บางนา กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿45,000

1.พัฒนาปรับปรุงหรือสร้างโปรแกรมเวปใหม่ให้มีความสามารถที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2. วิจัยและค้นหาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์

3. ทดสอบโปรแกรมที่ทำการพัฒนาขึ้น

4. คู่มือการใช้โปรแกรมเบื้องต้น * มีทักษะ เช่น PHP, HTML, CSS, Java Script ,Vue JS หรือ Angular, Postgresql, git, python, openCV, React อย่างใดอย่างหนึ่ง / NODE JS (จะพิจารณารับเป็นพิเศษ) 

** Dev. รับหลายอัตรา ** 

*** ถ้าเด็กจบใหม่ ส่งTranscript และ ผลงานที่เคยพัฒนาหรือโครงงาน มาประกอบการพิจารณาด้วยค่ะ 

ติดต่อ วรรณภา 063-205-0664 / Email : wannapa@dtc.co.th   

2 months ago

Related Skills

#javascript#mysql#nodejs#php#react

Contact

WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd
เลขที่ 63 ซอยสรรพาวุธ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

About WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd

โลโก้บริษัท WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd

WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,LtdInformation Technology

 Witsawakam Software เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆเพื่อรองรับงานในแต่ละส่วนตั้งแต่การให้คำปรึกษา ด้านไอที สำหรับองค์กรวางระบบเครือข่ายทั้งขนาดใหญ่

กรุงเทพมหานคร