โลโก้บริษัท WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd

Business Analyst (BA)

WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd - Middle-Level, Full time - บางนา กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000

- รวบรวมและวิคราะห์ข้อมูลพื่อพัฒนาระบบงาน และ รับผิดชอบในการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของธุรกิจ และบรรลุถึงความต้องการของธุรกิจนั้นๆ

- ทำงานสัมพันธ์กับทีมงานในองค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirements)

- วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้

- วางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบตามขั้นตอนของการพัฒนาระบบตามมาตรฐาน ISO 29110

- วิเคราะห์และจัดทำเอกสารการออกแบบระบบให้สอดรับกับความต้องการขององค์กรและผู้ใช้งาน

- ทำการทดสอบระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นว่าตรงกับข้อกำหนดความต้องการใช้งานระบบ

- ติดตั้งและปรับค่าระบบก่อนการเริ่มต้นใช้งานระบบ จัดทำคู่มือเอกสารประกอบการพัฒนาและจัดอบรมการใช้งานระบบ

- บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายใต้ข้อกำหนดความต้องการใช้งานระบบ

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบที่พัฒนา รวมทั้งการให้ข้อแนะนำต้านเทคนิคและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับระบบ

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  1. มีทักษะ ด้านการทดสอบโปรแกรม : มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ พัฒนาโปรแกรม
  2. มีทักษะ ด้านฐานข้อมูล : มีความรู้ความเข้าใจในฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการ พัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 1 ภาษาตั้งต่อไปนี้ MySQL, PostgresQL,Oracle
  3. มีทักษะ ด้านระบบปฏิบัติการ : Linux ,Windows
  4. มีทักษะ ด้านเครื่องมือ : UML, BPM, Wireframing, database manage tool 

สนใจส่งResume มาที่ wannapa@dtc.co.th / พี่ปิ๊ก 063-205-0664  

2 months ago

Related Skills

#bpm#sql#testing#uml#wireframing

Contact

WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd
เลขที่ 63 ซอยสรรพาวุธ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

About WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd

โลโก้บริษัท WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd

WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,LtdInformation Technology

 Witsawakam Software เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆเพื่อรองรับงานในแต่ละส่วนตั้งแต่การให้คำปรึกษา ด้านไอที สำหรับองค์กรวางระบบเครือข่ายทั้งขนาดใหญ่

กรุงเทพมหานคร