โลโก้บริษัท WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd

WITSAWAKAM SOFTWARE Co.,Ltd

Information Technology

 Witsawakam Software เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆเพื่อรองรับงานในแต่ละส่วนตั้งแต่การให้คำปรึกษา ด้านไอที สำหรับองค์กรวางระบบเครือข่ายทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็กและลูกค้า ประเภทส่วนบุคคลเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการเสริมสร้างศักยภาพ ในด้านต่าง ๆให้แก่องค์กรของท่าน โดยแนวทางของเราคือ เข้าใจผู้ใช้งานรวมทั้งเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดการ อย่างเป็นระเบียบ ทำให้ธุรกิจของ ท่านสามารถก้าวทันโลกในปัจจุบัน มีเป้าหมายหลักเพื่อวิจัยและพัฒนา Software และให้คำปรึกษาด้านระบบวางแผนบริการจัดการหัวใจสำคัญของกระบวนการทางธุรกิจซึ่งเริ่มตั้งแต่การแยกวัตถุดิบไปจนกระทั่งถึงเสร็จสิ้นกระบวนการหรือถึงมือลูกค้าที่ใช้สินค้าจริงๆตลอดจนกระบวนการที่อยู่ระหว่างกลางอันได้แก่ กระบวนการขนส่งกระบวนการจัดเก็บสินค้า และกระบวนการขายสินค้าให้กับลูกค้า โดยระบบจะทำการตรวจสอบติดตามกระบวนการต่างๆ และเก็บข้อมูลเพื่อแสดงผลรายงานการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่อยู่ในกระบวนการทำงาน 

    Contact

    เลขที่ 63 ซอยสรรพาวุธ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260