โลโก้บริษัท WiseSoft

รับสมัคร Java Developer (Spring Framework)

WiseSoft - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿25,000

คุณสมบัติ (Qualification) 

· ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

· มีประสบการณ์3-7 ปี ขึ้นไป ด้าน Spring Framework  

· มีประสบการณ์ 3-7 ปี ขึ้นไป ด้าน Angular Framework  

· มีความรู้และประสบการณ์อย่างต่ำ 1-3 ปีและสามารถพัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมายได้ 

**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่** 

 หน้าที่และความรับผิด (Responsibility) 

1. สามารถวิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า มีความรู้ในการพัฒนาระบบ Java , Html , Javascript, Typescript, Spring Framework หรือ Spring boot, มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและ SQL , ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับ Angular รับพิจารณาเป็นพิเศษมีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม เครื่องสำหรับเขียนโปรแกรมเช่น Eclipse, VS Code, IntelliJ

เครื่องมือสำหรับDatabase เช่น SQL Developer, DB Visualizer  

2. พัฒนา Unit tests เพื่อวิเคราะห์และปรับแต่งชุดทดสอบให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว

3. สามารถทำความเข้าใจ business requirement สำหรับการพัฒนาโปรแกรมได้ 

4. สามารถทำงานได้ตามแผนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดระยะเวลา 

5. สามารถสรุปผลการทำงานและรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง

6. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

2 months ago

Related Skills

#big-data#coding#data-engineer#java#software-development

Contact

WiseSoft
อาคารพหลโยธินเพลส (พหลโยธิน 8) BTS อารีย์

About WiseSoft

โลโก้บริษัท WiseSoft

WiseSoftInformation Technology

Sr. Developer   - สามารถวิเคราะห์/ออกแบบระบบร่วมกับBA/SA ได้  - สามารถดูแล Developer ภายในทีมได้  - มีประสบการณ์ในการใช้งาน Spring Framework และ Angular Framework  - มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบอย่างน้อ

กรุงเทพมหานคร