โลโก้บริษัท WiseSoft

รับสมัคร Java Developer

WiseSoft - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000

Sr. Java Developer / Java Developer

Responsibilities

– Researching, designing, and implementing software programs mostly in Spring Framework and/or Angular Framework

– Testing and evaluating your own work

– Identifying areas for modification in existing programs and subsequently developing these modifications

– Writing and implementing efficient code

– Deploying software by appropriate selection of tools and procedure of the company standard

– Determining operational practicality

– Working closely with other developers, UX designers, business and systems analysts

– Senior Developer should be able to coach and provide coding guidelines to other colleagues

– Senior Developer should be able to lead in code review session

Qualification

– Bachelor in Computer Science or Computer Software Engineering or relating field

– Experience with one or more general purpose programming languages including but not limited to: Java, C/C++, C#, Objective C, Python, JavaScript, TypeScript, or Go.

– Good understanding in emerging web and mobile development models

– Solid understanding of Web Services protocols such as REST and API design for extensibility and portability

– Working knowledge of object-oriented design and development skills

– Understanding of Scrum/Agile and SDLC development methodologies

– Ability to use version control software such as GIT and SVN

– Attention to detail and desire to improve the quality of work

– Creativity & systematic problem solving

– Critical and analytical thinking

– Self-learner with quick adaptation to new technologies

– Ability to work alone and teamwork proactively.

– Experience in leading the team is a plus

– Good communication skills in verbal and written English is a plus

– Experience in JAVA, Spring Framework is a plus, but Senior Developer MUST have at least 2 years experience

– Experience in Angular Framework is a plus, but Senior Developer MUST have at least 1 year experience

– Senior Developer MUST have ability to build or experienced in initiating the project from the scratch

ถ้าหากผู้ใดสนใจตำแหน่งงานที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาส่ง Resume มาที่ suchadag@wisesoft.co.th คุณ สุชาดา HR Manager หรือโทร. 02-012-4290 ต่อ 110 

a year ago

Related Skills

#angular#developer#java#software#software-development

Contact

WiseSoft
อาคารพหลโยธินเพลส (พหลโยธิน 8) BTS อารีย์

About WiseSoft

โลโก้บริษัท WiseSoft

WiseSoftInformation Technology

Sr. Developer   - สามารถวิเคราะห์/ออกแบบระบบร่วมกับBA/SA ได้  - สามารถดูแล Developer ภายในทีมได้  - มีประสบการณ์ในการใช้งาน Spring Framework และ Angular Framework  - มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบอย่างน้อ

กรุงเทพมหานคร