โลโก้บริษัท WiseSoft

รับสมัคร Business Analyst & System Analyst

WiseSoft - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000

 Job Description  

 

· Gather requirements from customer/stakeholder in the project  

· Analyze requirements and responsible for creating of specificationdocuments such as Software Requirement Specification (SRS), Software DetailDesign (SDD) as well as other relevant documents such as user manual, adminmanual and so on  

· Develop interactive prototype based on requirements to be analyzed  

· Translate requirements to the team and able to be the focal pointof project team in a business consulting matter  

· Engage in functional test, SIT, UAT to ensure quality ofdeliverable  

· Conduct user training session and provide training material tocustomer  

· Support go-live and post support activities  

· Support Pre-Sales activities up on request  

 

Qualification  

· Bachelor's degree or higher in Computer Science, IT, ComputerEngineering or related majors  

· For Business Analyst position, At least 2 years working experiencein Business Analyst position  

· For Senior Business Analyst position, At least 7 years working experiencein Business Analyst and/or System Analyst position under software developmentproject by using SDLC or Agile methodology  

· Must have direct working experience in requirements gathering andrequirement analysis, creating of specification documents as well as prototypedevelopment  

· Working experience with software development company will be anadvantage  

· Excellent communication skill, presentation skill, documentation,logical thinking and strong analytical skill  

· Proactive working style and always eager to learn new things  

· Able to work in dynamic environment and under pressure  

 

ถ้าหากผู้ใดสนใจตำแหน่งงานที่ระบุไว้ข้างต้นกรุณาส่ง Resume มาที่ suchadag@wisesoft.co.th คุณ สุชาดา HRManager หรือโทร. 02-012-4290 ต่อ 110 

 

5 months ago

Related Skills

#big-data#dataanalytic#document#excel#microsoftoffice

Contact

WiseSoft
อาคารพหลโยธินเพลส (พหลโยธิน 8) BTS อารีย์

About WiseSoft

โลโก้บริษัท WiseSoft

WiseSoftInformation Technology

Sr. Developer   - สามารถวิเคราะห์/ออกแบบระบบร่วมกับBA/SA ได้  - สามารถดูแล Developer ภายในทีมได้  - มีประสบการณ์ในการใช้งาน Spring Framework และ Angular Framework  - มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบอย่างน้อ

กรุงเทพมหานคร