โลโก้บริษัท WiseSoft

WiseSoft

Information Technology

Sr. Developer  

- สามารถวิเคราะห์/ออกแบบระบบร่วมกับBA/SA ได้ 

- สามารถดูแล Developer ภายในทีมได้ 

- มีประสบการณ์ในการใช้งาน Spring Framework และ Angular Framework 

- มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบอย่างน้อย 5 ปี 

Developer

 -มีประสบการณ์ในการใช้งาน Spring Framework และ Angular Framework 

 -มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบอย่างน้อย 3 ปี 

สนใจส่งประวัติย่อ (Resume) มาตาม e-mail 

    Contact

    อาคารพหลโยธินเพลส (พหลโยธิน 8) BTS อารีย์