โลโก้บริษัท Wise Soft Company Limited

รับสมัคร Java Developer & Jasper Developer

Wise Soft Company Limited - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿45,000

คุณสมบัติ (Qualification)

- ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ 1-5 ปี ขึ้นไป ด้าน Spring Framework

- มีประสบการณ์ 1-5 ปี ขึ้นไป ด้าน Angular Framework

- มีความรู้และประสบการณ์อย่างต่ำ 1-5 ปีและสามารถพัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมายได้

**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**  

ตำแหน่ง Java Developer

หน้าที่และความรับผิด (Responsibility)

- สามารถวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า มีความรู้ในการพัฒนาระบบ Java , Html , Javascript, Typescript, Spring Framework หรือ Spring boot, มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและ SQL , ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับ Angular รับพิจารณาเป็นพิเศษมีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม เครื่องสำหรับเขียนโปรแกรมเช่น Eclipse, VS Code, IntelliJ เครื่องมือสำหรับDatabase เช่น SQL Developer, DB Visualizer

- พัฒนา Unit tests เพื่อวิเคราะห์และปรับแต่งชุดทดสอบให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว

- สามารถทำความเข้าใจ business requirement สำหรับการพัฒนาโปรแกรมได้

- สามารถทำงานได้ตามแผนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดระยะเวลา

- สามารถสรุปผลการทำงานและรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง

- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ำแหน่ง Jasper Developer (2 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิด (Responsibility)

- สร้าง Template Report เพื่อให้สามารถแสดงรายงานทั้งในรูปแบบ PDF/EXCEL ได้  

ถ้าหากผู้ใดสนใจตำแหน่งงานที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาส่ง Resume มาที่ suchadag@wisesoft.co.th คุณ สุชาดา HR Manager หรือโทร. 02-012-4290 ต่อ 110  

7 days ago

Related Skills

#bi-reporting#data-warehouse#javascript#software-development#software-engineer

Contact

Wise Soft Company Limited
408/166 41stFloor Phaholyothin Place Building, Phaholyothin RD, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

About Wise Soft Company Limited

โลโก้บริษัท Wise Soft Company Limited

Wise Soft Company LimitedInformation Technology

บริษัท ไวซ ซอฟท์ จเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการพัฒนาระบบงานสารสนเทศตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีผู้เชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ความต้องการแบบครบวงจร   

กรุงเทพมหานคร