โลโก้บริษัท Wise Soft Company Limited

รับสมัคร Java Developer (Spring Framework)

Wise Soft Company Limited - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿35,000

 หน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่ง Developer มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. สามารถวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า 

มีความรู้ในการพัฒนาระบบ Java , Html , Javascript, Typescript, Spring Framework หรือ Spring boot , มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและ SQL , ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับ Angular รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม 

เครื่องสำหรับเขียนโปรแกรม เช่น Eclipse, VSCode, IntelliJ

เครื่องมือสำหรับ Database เช่น SQLDeveloper, DBVisualizer

2. พัฒนา Unit tests เพื่อวิเคราะห์และปรับแต่งชุดทดสอบให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว 

3. สามารถทำความเข้าใจ business requirement สำหรับการพัฒนาโปรแกรมได้ 

4. สามารถทำงานได้ตามแผนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดระยะเวลา 

5. สามารถสรุปผลการทำงานและรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 

6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ถ้าหากผู้ใดสนใจตำแหน่งงานที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาส่ง Resume มาที่ suchadag@wisesoft.co.th คุณ สุชาดา HR Manager หรือโทร. 02-012-4290 ต่อ 110 

  

9 months ago

Related Skills

#c++#coding#javascript#software-development#software-engineer

Contact

Wise Soft Company Limited
408/166 41stFloor Phaholyothin Place Building, Phaholyothin RD, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

About Wise Soft Company Limited

โลโก้บริษัท Wise Soft Company Limited

Wise Soft Company LimitedInformation Technology

บริษัท ไวซ ซอฟท์ จเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการพัฒนาระบบงานสารสนเทศตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีผู้เชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ความต้องการแบบครบวงจร   

กรุงเทพมหานคร