โลโก้บริษัท Wisdom Vast Co.,Ltd.

Web Developer / Front-end Developer

Wisdom Vast Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - บางกรวย นนทบุรี
฿25,000-฿35,000

ลักษณะงาน

1. พัฒนาโปรแกรมด้วย framework React , Vue หรือ Angular

2. ทำงานร่วมกับ PM, SA, Designer, Backend Developer 

คุณสมบัติที่จำเป็น

1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

2. ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การพัฒนา Web Front End ด้วย React , Vue หรือ Angular

4. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง HTML5 , CSS3 , JavaScript , TypeScript , RESTFul 

5. สามารถใช้เครื่องมือ test API ได้

6. มีความรู้พื้นฐานเรื่อง UX และสามารถให้ความเห็นในเรื่องปัญหาการใช้งานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

a month ago

Related Skills

#css3#html5#javascript#react#vue

Contact

Wisdom Vast Co.,Ltd.
เลขที่103 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 ใกล้ห้างเดอะวอล์คราชพฤกษ์ ตรงข้ามกับห้างโฮมโปรพระรามห้า หรือที่พิกัด http://maps.google.co.th/?q=13.820286,100.449316

About Wisdom Vast Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Wisdom Vast Co.,Ltd.

Wisdom Vast Co.,Ltd.Information Technology

ดำเนินธุรกิจทางด้าน Mobile Application คิดค้นและพัฒนาระบบ Application บน Smart Phone ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android งาน Back-end/Front-endการพัฒนาเวบไชต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลรว

นนทบุรี