โลโก้บริษัท Wisdom Vast Co.,Ltd.

Android Developer ราชพฤกษ์ พระราม5 นนทบุรี

Wisdom Vast Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - บางกรวย นนทบุรี
฿25,000-฿35,000

รับสมัครน! 2ตำแหน่ง Android Developer (ย่านถนนราชพฤกษ์-พระรามห้า นนทบุรี)

สนใจสมัครงาน ส่งรายละเอียด resume' วุฒิการศึกษา ตัวอย่างผลงาน (portfolio)ได้ที่ email : hr@wisdomvast.com หรือโทร 0984539662 คุณกำพล HR Website: www.wisdomvast.com หรือสมัครงานโดยตรงได้ที่เวบของบริษัท ที่นี่ https://www.wisdomvast.com/th/career/android-developer 

พิกัดตำแหน่ง https://www.wisdomvast.com/th/contact

บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด Software House

เกี่ยวกับเรา:ดำเนินธุรกิจทางด้าน Software house ด้าน Mobile Application คิดค้นและพัฒนาระบบ Applicationบน Smart Phone ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลรวมถึงการใช้งานสำหรับองค์กร การพัฒนา website เป็นผู้ทำระบบ Movie Store Samsung Smart TV และ AISเราอยู่เบื้องหลัง APP ดังๆทั้งระดับ Consumer และ Enterprise เช่น AIS, Samsung,GTH, กรมสรรพากร,กสท, ธนาคารเกียรตินาคิน รวมทั้งงานประมูลในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ กำลังขยายกิจการ มีความต้องการรับผู้ร่วมงานเพิ่มเติม 

สวัสดิการของบริษัท/สิทธิการลา - ประกันสังคม ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่ Happy Birthday วันหยุดประจำปี ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน 

วันและเวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น. 

บรรยากาศการทำงาน Co-working space สบายๆเป็นกันเอง เน้นการทำงานแบบ Teamwork 

รายละเอียดตำแหน่งงาน

1. ทำงานร่วมกับทีมและลูกค้า รวมทั้งประชุมวางแผนงาน และตรวจสอบแนะนำ

2. เขียน Android Application ด้วย Kotlin , Java

3. พัฒนา application ทำ Unit Test และ Deploy ในส่วนที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงาน

1. ไม่จำกัดเพศ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขา Computer Engineering, Computer Science, ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีความสนใจ และเข้าใจเรื่องการพัฒนาโปรแกรมบน Smartphone Android ด้วย JAVA และ Kotlin

3. กรณีนักศึกษาจบใหม่ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ Android มีความรู้เบื้องต้นเรื่อง XML, JSON, SQLite และ OOP Concept

4. กรณีที่มีประสบการณ์มาแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ด้าน JAVA อย่างน้อย 1 ปี หรือ Kotlin, React Native, C, C++, PhoneGap, Cordova, Xamarin, ionic, Architectural patterns: MVC, MVP, MVVP, VIPER, Test-driven development (TDD), Unit testing, Instrumentation testing

5. รักความท้าทาย มีทัศนคติที่ดีต่อคนและงาน เป็นส่วนหนึ่งที่ดีของทีมได้ มีทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ดี รับผิดชอบและตรงต่อเวลา รวมทั้งมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และทำงานภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาได้  

2 months ago

Related Skills

#java#kotlin#react-native

Contact

Wisdom Vast Co.,Ltd.
เลขที่103 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 ใกล้ห้างเดอะวอล์คราชพฤกษ์ ตรงข้ามกับห้างโฮมโปรพระรามห้า หรือที่พิกัด http://maps.google.co.th/?q=13.820286,100.449316

About Wisdom Vast Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Wisdom Vast Co.,Ltd.

Wisdom Vast Co.,Ltd.Information Technology

ดำเนินธุรกิจทางด้าน Mobile Application คิดค้นและพัฒนาระบบ Application บน Smart Phone ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android งาน Back-end/Front-endการพัฒนาเวบไชต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลรว

นนทบุรี