โลโก้บริษัท WeMove Platform Co.,Ltd

Front end developer

WeMove Platform Co.,Ltd - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿12,000-฿30,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พัฒนาระบบ WM platform ทั้ง web และ mobile application

2. ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด (bug) ที่มีในระบบ

3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

2. มีความรู้เรื่องการพัฒนา web/mobile application ด้วย HTML, JavaScript, React.JS,React Native, Next.js

3. มีความรู้เรื่อง UI/UX Design concept

4. มีความรู้เรื่องฐานข้อมูล MySQL

5. มีความรู้เรื่อง REST API, JSON

6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

7. สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี 

3 months ago

Related Skills

#html#javascript#react#ux-ui#web-application

Contact

WeMove Platform Co.,Ltd
172/1-2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About WeMove Platform Co.,Ltd

โลโก้บริษัท WeMove Platform Co.,Ltd

WeMove Platform Co.,LtdTransportation

วีมูฟ แพลตฟอร์ม"แพลตฟอร์มแหล่งรวมงานและรถขนส่งสินค้าทั่วประเทศบนเว็บไซต์และแอปพิเคชัน ทั้งขนส่งสินค้ารูปแบบเหมาคันและฝากส่ง พร้อมด้วยระบบการทำงานครบวงจร ที่อำนวยความสะดวกให้การขนส่งสินค้ามีความโปร่งใส

กรุงเทพมหานคร