โลโก้บริษัท WEgital

Senior Full Stack Developer

WEgital - Senior-Level, Full time - บางบอน กรุงเทพมหานคร
฿65,000-฿90,000

Roles & Responsibilities:

 • Developing front/back-end applications and related system integrations.
 • Ensuring cross-platform compatible and responsiveness optimization for all related devices.
 • Work with team to transform prototypes, Visual Design, Functional Design, and any related software specification documentation into real product and taking into account the limitations of technology.
 • Working alongside with UX/UI for a complex and continuous application design development.
 • Delegate development tasks into smaller pieces, and distributed to the development team to help make it a reality.
 • Manage a team of junior Back/ Front-End Developer. Tracking progress. Reduce obstacles in the work of the team until the job is completed.
 • Staying abreast of developments in digital trends and programming languages/Framework.
 • Responsible for daily, weekly and monthly system maintenance tasks and well prepared for any beyond expectation issues.

Required Qualifications:

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา หรือผ่านการอบรมประกาศนียบัตรทั้ง Front/Back-End Developer
 • มีประสบการณ์เชียวชาญในด้าน Front/Back-End Developer สำหรับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอย่างน้อย 3 ปี
 • Frontend framework - Vue, React or React-Native, Angular or Flutter is a plus
 • Backend framework - Node js (Express js, Knex, Sequelize)
 • Database knowledge based on Sql or NoSql (real-time database) is a plus
 • Development tools - Git, common Linux cmd (ssh, cd, etc.), Code editor with ESLint
 • Experience in Deployment tools - Docker, K8s, Nginx, CI/CD services is a plus
 • Web structure knowledges based on Web APIs (RESTful API) or Web socket is a plus

Expectation:

 • พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในระยะเวลา และตามคุณภาพงาน ที่กำหนด
 • สามารถ แนะนำ และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ ตลอดจนนำเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพกว่าในระดับการพัฒนา
 • เรียนรู้และฟัฒนาทักษะของตนเองในงาน Full Stack Developer อยู่ตลอดเวลา เพื่อ Productivity สูงสุด

6 months ago

Related Skills

#coding#developer#presentation#teamwork

Contact

WEgital
298/34 ถนนพรหมราษฏร์ แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

About WEgital

โลโก้บริษัท WEgital

WEgitalInformation Technology

กรุงเทพมหานคร