โลโก้บริษัท We Develop

We Develop

Information Technology

บริษัท วี เดเวลลอป เป็นบริษัท Startup ที่เกิดจากกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาสิ่งใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เราเป็นบริษัท Startup ของคนรุ่นใหม่ที่เชื่อว่าโลกสมัยใหม่จะขับเคลื่อนด้วยโปรแกรมประยุกต์มากมายและเราอยากจะเป็นหนึ่งในส่วนร่วมตรงนั้น เราเป็นบริษัทในย่าน RCA สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกและที่นี่มีของกินมากมาย เราอยากจะทำบริษัทที่เข้าใจพนักงาน และเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ นั้นคือปฏิภาณของเรา 

    Contact

    สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 21/105 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกระปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

    We Develop jobs

    0 results