โลโก้บริษัท VIVE Digital Co., Ltd.

Junior Backend Developer

VIVE Digital Co., Ltd. - Entry-Level, Contract - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿50,000

Responsibilities:

 • Develop and maintain backend components and support integration with frontend elements.
 • Support production launch and issue as requests

Experience : new grads are welcome

Skill :

 • Experienced in JavaScript (Node.js)
 • Experienced in Database (RDBMS, No-SQL)
 • Understand RESTful API
 • Active learner, have a positive mindset
 • Experiences in the following skill are plus
 • Scalable application
 • Typescript
 • Docker
 • Redis
 • Linux server management
 • Cloud platform (Azure, AWS, GCP)
 • Kubernetes

Benefits :

 • Equipment (Notebook)
 • Company outing 

Contract : 1 Year 

2 months ago

Related Skills

#docker#nodejs#nosql#restful#sql

Contact

VIVE Digital Co., Ltd.
เลขที่ 197 อาคารบีบีดี(วิภาวดี) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About VIVE Digital Co., Ltd.

โลโก้บริษัท VIVE Digital Co., Ltd.

VIVE Digital Co., Ltd.Information Technology

VIVE Digital เป็นบริษัท IT, Technology Consulting, R&D, DevOps เต็มรูปแบบ เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา Scalable application ให้แก่ลูกค้าองค์กร

กรุงเทพมหานคร