โลโก้บริษัท VISAI AI, Co.,Ltd

Graphic Design (Internship)

VISAI AI, Co.,Ltd - Entry-Level, Internship - ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดงาน

 • เขียนเนื้อหาทางการตลาด และเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
 • ออกแบบและผลิตสื่อ
 • ประสานงานกับสื่อมวลชน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ติดตามและวิเคราะห์กระแสข่าว
 • สนับสนุนข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ลูกค้า และการดำเนินงานทางการตลาด
 • สนับสนุนการจัดการช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท 

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาฝึกงานปีที่ 3 หรือ 4
 • มี Mindset รักในการเรียนรู้ กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ หลากหลาย ตรงต่อเวลาต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพร้อมรับคำแนะนำจากรุ่นพี่
 • มีความสนใจในเทคโนโลยี AI
 • สามารถเข้ามาทำงานออฟฟิศหรือทำงานนอกสถานที่ได้ (บางวัน)
 • สำหรับน้องๆ ที่สนใจด้าน Marketing and Public Relations หากมีทักษะด้านการเขียน การทำ graphic design สำหรับ social media content ด้านใดด้านหนึ่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะที่ใช้

 • 1. ทักษะการสื่อสาร
 • 2. ทักษะการทำงานเป็นทีม
 • 3. ทักษะการใช้โปรแกรมผลิตและออกแบบสื่อ
 • 4. ทักษะการเขียน
 • 5. ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เครื่องมือที่ใช้

 • 1. โปรแกรม Microsoft Office 365
 • 2. โปรแกรมผลิตและออกแบบสื่อ เช่น Canva, Adobe เป็นต้น
 • 3. เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ 
2 months ago

Related Skills

#graphic-design

Contact

VISAI AI, Co.,Ltd
Bangkok branch office Floor 2, Digital Economy Promotion Agency, No. 80, Soi 4, Ladprao Road, Chomphon, Chatuchak District, Bangkok 10900

About VISAI AI, Co.,Ltd

โลโก้บริษัท VISAI AI, Co.,Ltd

VISAI AI, Co.,LtdInformation Technology

About VISAI VISAI is an AI-enablement company providing advanced machine learning tools to help anyone build high-quality, high-performance AI-enables solutions with or without expertise. To keep up w

กรุงเทพมหานคร