โลโก้บริษัท VISAI AI, Co.,Ltd

Business Development (Internship)

VISAI AI, Co.,Ltd - Entry-Level, Internship - ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดงาน

 • ศึกษาและค้นหาตลาดเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจใหม่
 • รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดในปัจจุบันที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 • เขียนรายงานและจัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอต่อพี่เลี้ยงรับผิดชอบการฝึกงาน
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • สนับสนุนในการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาฝึกงานปีที่ 3 หรือ 4
 • มี Mindset รักในการเรียนรู้ กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ หลากหลาย ตรงต่อเวลาต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพร้อมรับคำแนะนำจากรุ่นพี่
 • มีความสนใจในเทคโนโลยี AI
 • สามารถเข้ามาทำงานออฟฟิศหรือทำงานนอกสถานที่ได้ (บางวัน)
 • สำหรับน้องๆ ที่สนใจด้าน Business หากชอบการคุยกับลูกค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะที่ใช้

 • ทักษะการสื่อสาร
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม

เครื่องมือที่ใช้

 • โปรแกรม Microsoft Office 365
 • เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ 
2 months ago

Related Skills

#business-development

Contact

VISAI AI, Co.,Ltd
Bangkok branch office Floor 2, Digital Economy Promotion Agency, No. 80, Soi 4, Ladprao Road, Chomphon, Chatuchak District, Bangkok 10900

About VISAI AI, Co.,Ltd

โลโก้บริษัท VISAI AI, Co.,Ltd

VISAI AI, Co.,LtdInformation Technology

About VISAI VISAI is an AI-enablement company providing advanced machine learning tools to help anyone build high-quality, high-performance AI-enables solutions with or without expertise. To keep up w

กรุงเทพมหานคร