โลโก้บริษัท Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office)

Programmer / IT Developer

Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office) - Entry-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 • พัฒนา/ร่วมออกแบบระบบซอฟต์แวร์ ตามความต้องการขององค์กร โดยเป็นผู้รวบรวมความต้องการ, วิเคราะห์, ออกแบบ, พัฒนา, ทดสอบและนำไปใช้งานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งในส่วนหน้าบ้าน และระบบหลังบ้าน (Full stack)
 • ร่วมทำงานกับทีมนักพัฒนา, โปรแกรมเมอร์ ทั้งภายในหรือผู้รับจ้าง ในการออกแบบการทำงานของระบบเพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • พัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อรองรับระบบเดิมที่อยู่ภายในองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการเพิ่มเติมได้เท่าที่จำเป็น
 • การจัดทำรายงาน และสนับสนุนการจัดทำแผนงานของแผนก (Plan & Actual and Other IT Report)
 • ร่วมการกำหนดคุณสมบัติและมาตรฐานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์
 • ร่วมพัฒนา และปรับปรุงนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT Policy) เพื่อควบคุม และบังคับใช้ในองค์กร
 • ร่วมวางแผน และพัฒนาในการนำระบบบริหารทรัพยากรทางธุรกิจ(Enterprise Resource Planning : ERP) รวมถึงระบบ และเทคโนโลยีด้านไอทีอื่นๆ เข้ามาใช้ในองค์กร
 • ภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือหญิง
 • อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้านการวิเคราะห์, ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์, ระบบฐานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้านธุรกิจและมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับHardware, Software, Network
 • มีความรู้ในด้านภาษาโปรแกรมที่ใช้งานกับระบบ ERP: MS Dynamic 365 (X++) และภาษาโปรแกรม C#.Net, Java, Java Script, OOP, SQL เป็นต้น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี /มีทักษะความเป็นผู้นำ / มีทัศนะคติที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี

*ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. และเสาร์สิ้นเดือน เวลา 09.00-13.00 น.*

**ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง Blocknone หรือส่ง Resume มาที่อีเมล hr@vespiario.com**

a month ago

Related Skills

#developer#erp#javascript#oop#sql

Contact

Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office)
อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 20 เลขที่ 2034/89-90 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

About Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office)

โลโก้บริษัท Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office)

Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office)Other

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถสกู๊ตเตอร์พรีเมี่ยมชั้นนำ“ Piagio” และ “Vespa”, รถมอเตอร์ไซด์ระดับตำนาน “Aprilia” และ “Moto Guzzi” สัญชาติอิตาเล

กรุงเทพมหานคร