โลโก้บริษัท Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office)

DevOps Engineer

Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office) - Middle-Level, Full time - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿130,000

[Middle-Senior level] 

Responsibilities

Create sufficient documentation and services to create and/or enhance self-servicefacilities such as CI/CD pipelines, AWS, monitoring (Sensu), Docker, Kubernetes, etc. 

Recommending technology optimizations and process improvements to improve project lead times. 

This is a hands-on role working collaboratively with development and operations to enable stability and speed in an Agile development environment. 

Design cloud infrastructure that is secure, scalable, and highly available on AWS.

Work collaboratively with software engineering to define infrastructure and deployment requirements.

Provision, configure and maintain AWS cloud infrastructure defined as code.

Ensure configuration and compliance with configuration management tools 

Administer and troubleshoot Linux based systems.

Troubleshoot problems across a wide array of services and functional areas.

Build and maintain operational tools for deployment, monitoring, and analysis of AWS infrastructure and systems.

Perform infrastructure cost analysis and optimization.

Conduct pre-production Acceptance Testing to assure the quality of products and services.

 

What to achieve

At least 3-5 years of experience building and maintaining AWS infrastructure (VPC, EC2, Security Groups, IAM, ECS, CodeDeploy, CloudFront, S3). 

Strong understanding of how to secure AWS environments and meet compliance requirements.

Experience of data stores. (Relational, NoSQL, Kafka).

Experience with system monitoring tools (e.g. Nagios).

Hands-on experience deploying and managing infrastructure with Terraform.

Solid foundation of networking and Linux administration. 

Experience with Docker, GitHub, Jenkins, ELK and deploying applications on AWS.

Proven experience in setting up and maintaining servers and infrastructure where CI/CD runs. 

Ability to learn/use a wide variety of open source technologies and tools.

Extensive experience working in an Agile environment preferred.

Experience with E-commerce or Marketplace development would be a plus.

Strong bias for action and ownership.

19 days ago

Contact

Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office)
อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 20 เลขที่ 2034/89-90 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

About Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office)

โลโก้บริษัท Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office)

Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office)Other

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถสกู๊ตเตอร์พรีเมี่ยมชั้นนำ“ Piagio” และ “Vespa”, รถมอเตอร์ไซด์ระดับตำนาน “Aprilia” และ “Moto Guzzi” สัญชาติอิตาเล

กรุงเทพมหานคร

More at Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office)

6 other openings

18 hours ago

DevOps Engineer

Middle-Level, Full time

฿50,000-฿130,000 Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office) - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#ci-cd#cloudfront#s3
18 hours ago

Full Stack Developer

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿70,000 Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office) - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#css3#fullstack#html5#reactjs#threejs
18 hours ago

Back-end Developer (Golang)

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿70,000 Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office) - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#golang#graphql#postgresql#restfulapi
18 hours ago

Software Tester

Middle-Level, Full time

฿35,000-฿60,000 Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office) - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#automate#automatedtest#software-tester#test-script#tester
18 hours ago

Mobile App Developer (Flutter)

Middle-Level, Full time

฿40,000-฿70,000 Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office) - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
#androidsdk#javascript#kotlin#objective-c#swift