โลโก้บริษัท Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office)

DevOps Engineer

Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office) - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿70,000

- Middle-Senior level - 

What to achieve:- 

 • Create sufficient documentation and services to create and/or enhance ‘self-service’ facilities such as CI/CD pipelines, AWS, monitoring (Sensu), Docker, Kubernetes, etc.
 • Recommending technology optimizations and process improvements to improve project lead times.
 • This is a hands-on role working collaboratively with development and operations to enable stability and speed in an Agile development environment.
 • Design cloud infrastructure that is secure, scalable, and highly available on AWS.
 • Work collaboratively with software engineering to define infrastructure and deployment requirements.
 • Provision, configure and maintain AWS cloud infrastructure defined as code.
 • Ensure configuration and compliance with configuration management tools.
 • Administer and troubleshoot Linux based systems.
 • Troubleshoot problems across a wide array of services and functional areas.
 • Build and maintain operational tools for deployment, monitoring, and analysis of AWS infrastructure and systems.
 • Perform infrastructure cost analysis and optimization.
 • Conduct pre-production Acceptance Testing to assure the quality of products and services. 

 About you:- 

 • At least 3-5 years of experience building and maintaining AWS infrastructure (VPC, EC2, Security Groups, IAM, ECS, CodeDeploy, CloudFront, S3).
 • Strong understanding of how to secure AWS environments and meet compliance requirements.
 • Experience of data stores. (Relational, NoSQL, Kafka).
 • Experience with system monitoring tools (e.g. Nagios).
 • Hands-on experience deploying and managing infrastructure with Terraform.
 • Solid foundation of networking and Linux administration.
 • Experience with Docker, GitHub, Jenkins, ELK and deploying applications on AWS.
 • Proven experience in setting up and maintaining servers and infrastructure where CI/CD runs.
 • Ability to learn/use a wide variety of open source technologies and tools.
 • Extensive experience working in an Agile environment preferred.
 • Experience with E-commerce or Marketplace development would be a plus.
 • Strong bias for action and ownership.  
a month ago

Contact

Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office)
อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 20 เลขที่ 2034/89-90 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

About Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office)

โลโก้บริษัท Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office)

Vespiario (Thailand) Co.,Ltd (Head Office)Other

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถสกู๊ตเตอร์พรีเมี่ยมชั้นนำ“ Piagio” และ “Vespa”, รถมอเตอร์ไซด์ระดับตำนาน “Aprilia” และ “Moto Guzzi” สัญชาติอิตาเล

กรุงเทพมหานคร