โลโก้บริษัท Vertice International

Frontend Developer/Backend Developer

Vertice International - Middle-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿55,000

♦Frontend Developer (3~5years/5years+ experience)

Responsibilities

1. Build advanced web applications 

2. Work with external data sources and APIs 

3. Work on ship new features,bug fixing and improving application performance 

4. Writes automated unit testing and troubleshoot 

5. Refactor code for readability and extensibility 

6. Develop cross-browser and cross-platform friendly 

7. Work with Backend Developer for integration 

8. Help guide the team in programming and other best practices as applicable 

9. Find out way of technology for apply in work

Qualifications

1. Bachelor’s Degree or higher in IT / Computer Science / Computer Engineering or Related fields 

2. Excellent HTML / CSS / JavaScript / TypeScript skills (VueJS for advantage) 

3. Experience in SPA (Single Page Application)

4. Experience with Web Service (JSON), RESTful API and sync data via API 

5. Understand Reactive Programming, Functional Programming concept 

6. Experience in Unit testing (Experience in End-to-end testing is a plus) 

7. Experience in Version Control (Git)

8. Have positive attitude and be open-minded 

9. Good communication and relationship 

10. Flexible in working time 

Salary : 30,000THB~40,000THB (3~5years experience)

45,000THB~ (5years+ experience) (negotiable)

♦︎Backend Developer (3~5years experience)

Responsibilities

1. Develop program with Java technology

2. Develop the REST APIs 

3. Write and verify code which adheres to the acceptance criteria 

4. Perform work based on definedprocess improvements as appropriate 

5. Cooperate with team leader in developing and performing tasks according to the plan 

6. Analyzing bugs and issues, debugging and solving 

7. Writes automated unit testing and troubleshoot 

8. Find out way of technology for apply in work 

Qualifications

1. Bachelor’s Degree or higher in IT / Computer Science / Computer Engineering or Related fields

2. Experience in Spring Framework, Spring Boot, MyBatis (for advantage) and Unit Testing (Junit) 

3. Experience in MSSQL and knowledge of SQL Command 

4. Experience with Web Service (JSON), RESTful API 

5. Experience in Version Control (Git)

6. Have positive attitude and be open-minded 

7. Good communication and relationship 

8. Flexible in working time 

Salary : 35,000THB~45,000THB

Welfare 

1. Provident Fund 

2. Health insurance 

3. Accident insurance

4. Annual trip or party 

5. Flexible working hours 

6. Annual bonus of month(s) 

7. Transportation/meal allowance 

8. Annual health check up 

Location : No.591, UBC 2 Tower, Floor 2, Room No.203A Sukhumvit 33 Soi, Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea, Wattana, Bangkok 10110 (Near BTS Phrom Phong station)

Contact : info@vertice-international.com 

2 years ago

Related Skills

#java#javascript#spring-framework#springboot#vuejs

Contact

Vertice International
591, UBC 2 Tower. Floor 2, Room No.203A Sukhumvit 33 Soi, Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea, Wattana, Bangkok 10110

About Vertice International

โลโก้บริษัท Vertice International

Vertice InternationalInformation Technology

บริษัท Vertice International เป็นบริษัท IT ที่ทำการพัฒนา software, application โดยบริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 และมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ทางเราได้พัฒนางานเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจรถยนต์เป็นหลั

กรุงเทพมหานคร